Monitoring se uskuteční například v Milínské, Hájecké, Evropské, Žežické, Balbínovy, Mixovy, Rožmitálské nebo Školní ulici. Kamery budou také na některých křižovatkách.

„Generel dopravy a parkování v Příbrami jsou strategické dokumenty, které mají za hlavní cíl vytvořit vhodné podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městě a jeho okolí, a tím také přispět ke zlepšení kvality života v našem městě,“ podotkla Denisa Kotková, koordinátorka městské mobility Městského úřadu Příbram.

Výsledkem má být návrh co nejúčinnějšího a ekonomického pokrytí území města dopravní obsluhou a na základě projednaného dokumentu vznikne následně akční plán, což bude návrh optimálních úprav systému dopravní obsluhy města.