Například Příbram startovací byty nenabízí z důvodu nedostatečného bytového fondu. „Příbram má v současné době celkem 606 městských bytů, z toho je jich 303 v domech s pečovatelskou služby a 23 v Komunitním domě seniorů. Privatizovat bytový fond se ve městě začal už v roce 1995. Od začátku privatizace město postupně převedlo či rozprodalo do rukou soukromých vlastníků přes 90 procent svých bytů. Momentálně žádnou další privatizaci zbytku bytového fondu nechystá,“ uvedla mluvčí radnice Pavlína Svobodová.

Co se týče sociálních bytů, kterých má Příbram asi 50, ty představují aktuálně jediný způsob dostupného bydlení pro nízkopříjmové rodiny nebo jednotlivce. „Město je využívá ke stabilizaci osobní nebo sociální situace nájemce a realizací programu sociální práce, který je povinnou součástí užívání sociálního bytu, připravuje podmínky pro to, aby i tato skupina občanů města měla možnost získat a udržet si standardní formu bydlení. Z tohoto důvodu považujeme tuto službu určitě za potřebnou,“ dodala Svobodová.

Příbram v roce 1991 vlastnila podle kvalifikovaného odhadu 10 000 bytů. Od začátku privatizace v roce 1995 město převedlo či rozprodalo do rukou soukromých vlastníků 93,7 % svého původního bytového fondu oproti zbytku republiky, kde si obce ponechaly ve svém vlastnictví v průměru 27 % bytových jednotek, Příbram pouze 6,3%.

Nicméně část opozice a veřejnosti kritizovala loni radnici za prodej asi dvacítky bytů v chátrajících domech v Březnické ulici. Právě ty by se podle nich daly zrekonstruovat a použít například jako startovací byty. „Rekonstrukce by stála téměř 16 milionů korun, návratnost byla přitom spočítána na 70 let,“ uváděl před prodejem jako jeden z hlavních argumentů radní Václav Dvořák, který má na starosti finanční záležitosti města. Necelé dvě desítky bytů pak v dražbě od města koupil za 5,6 milionu korun podnikatel Jurij Kostjak.

Se startovacími byty mladé rodiny nepochodí ani v Dobříši. Město má v současnosti ve svém vlastnictví 92 bytů rozdělených na městské byty a byty zvláštního určení. Ty jsou pro důchodce a invalidy.

V Sedlčanech městu zůstalo několik bytových domů, ve kterých byty postupně odprodává. V majetku města zůstanou jen domy s pečovatelskou službou a jeden starší bytový dům, jehož nájemníci se nedokázali dohodnout, ale startovací byty také nejsou k dispozici. „Máme pouze malobyty v bývalé ubytovně strojíren,“ potvrzuje místostarosta Miroslav Hölzel.

Pro mladé lidi je dosažení vlastního bydlení velice obtížné. Aby jim banka vůbec půjčila, musí mít naspořeno kolem pětiny ceny nemovitosti a to může být pro někoho problém. Navíc sehnat v Příbrami byt 2+1 v dobrém stavu je otázka tak jednoho a půl milionu. „Mě se podařilo sehnat byt před pár lety, kdy zrovna byly ceny nízké a před nedávnem jsem zaplatil poslední splátku, ale pokud bych sháněl byt nyní bylo by to o dost obtížnější,“ říká Martin Mikovec z Příbrami.