Rekonstrukce a rozšíření silnice II/118 u obce Trhové Dušníky ve směru na Hluboš v délce 1,1 kilometru začala Stavební práce na úpravách silnice byly zahájeny v srpnu loňského roku.

„Původní silnice byla ve špatném technickém stavu. I po četných výspravách vykazovala řadu poruch a v její blízkosti se nacházelo stromořadí, které vozovku v důsledku růstu kořenového systému zužovalo, čímž se pro řidiče zvyšovalo nebezpečí vzniku dopravní nehody. Vozovka proto byla v úseku kilometrů 30,620 až 31,730 částečně přeložena a postaven byl i nový most," uvedl hejtman.
Rekonstrukcí silnice došlo jak ke zlepšení špatného stavebně technického stavu vozovky, tak podle hejtmana i ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Obnoveno bylo i svislé a vodorovné značení.

Po opravě zmíněné silnice volali řidiči několik let. Před rekonstrukcí muselo dojít k opravě mostu (na snímku), ta se ale vzhledem k technickým problémům protáhla. Dopláceli na to nejen řidiči delší cestou do cíle, ale také obyvatelé obcí, přes které vedly objížďky, jako například Pičín, Hluboš, Rosovice a další. Obce mají hlavně od těžkých aut zničené silnice a někteří obyvatelé i popraskané domy.
Stavební práce vyšly celkem na 42 milionů korun, kraj stavbu realizoval za pomoci dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 35,7 milionu korun. Zbytek nákladů uhradil ze svého rozpočtu.