Až do doby nočního klidu stanovené mezi dvaadvacátou hodinou večerní a šestou ranní pokračuje řada akcí, zejména od jara do podzimu, kdy je příznivé počasí. V takovém případě je ale nezbytné uspět se žádostí o výjimku z obecně závazné vyhlášky o nočním klidu.

Žádosti lze posílat poštou na adresu Městský úřad Příbram, Tyršova 108, Příbram I nebo elektronickou cestou na e-mail radka.skubalova@pribram.eu. Musí obsahovat název akce, pořadatele (včetně kontaktních údajů) a dobu konání.

Návrh vyhlášky už s konkrétními výjimkami budou schvalovat příbramští zastupitelé.