„Na zprovoznění stadionu byl z rozpočtu města vyčleněn milion korun. Právě teď provádí firma Dokas opravu pochozích ploch a Na zimním stadionu v Dobříši jsou mimo jiné nové mantinely.mantinelů, včetně madel a okopných desek. Po opravě jsou i plochy a střechy. Uskutečnilo se i repasování mikrověže a kompletní oprava technologie s důrazem na minimalizaci nákladů. Byla zakoupena plynová rolba, která se bude moci využít i při zastřešení stadionu," informoval starosta Dobříše Stanislav Vacek o úpravách nutných pro zprovoznění stadionu.

Součástí příprav je i personální obsazení. „Už se hlásí první zájemci o pronájem plochy," dodává starosta s tím, že cílem aktivit kolem zimního stadionu je podchytit hokejovou mládež, která doposud musela jezdit trénovat do jiných měst. Zprovoznění stadionu je předfází plánů, které s ním radnice má. Je hlavně podmínkou pro žádost o dotaci, která by umožnila změnu technologie chlazení ledu na ekologičtější než je čpavkové, zastřešení plochy a opravu zázemí a ubytovny.