Obecně prospěšná společnost Bozeň z Březnice se projektem na vybavení učeben ve škole zasloužila o to, že mají děti sedací nábytek, který splňuje ergonomické požadavky na práci školáků. „Nadační fond Bozeň spolu s městem zařídily, že děti na prvním stupni sedí v nových lavicích. V dalších letech fond nakoupí stejný nábytek i pro žáky druhého stupně,“ řekl Deníku ředitel školy Václav Sedláček.

Nadační fond Bozeň v Březnici vznikl začátkem roku 2008. Oblastí zájmu nadace je podpora místního rozvoje v oblasti kulturní, sociální, tělovýchovné a také podpora přírody v regionu. Pro nejbližší období si nadační fond stanovil tři konkrétní cíle. Vedle vybavení školy se jedná o dovybavení Domova důchodců v Březnici polohovacími postelemi a křesly pro kardiaky.

Třetím projektem jsou opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy v ulicích Březnice.