Oblastní ředitel Správy železnic Vladimír Filip upozorňuje také na větší pohodlí běžných uživatelů, kteří tudy procházejí cestou na vlak. „Věříme, že dokončení opravy výpravní budovy bude veřejnost vnímat kladně, jelikož byla provedena mimo jiné s cílem zlepšit komfort pro cestující,“ konstatoval Filip. A má za to, že výsledek zaslouží pochvalu: „V současnosti jsou Sedlčany reprezentativní stanicí regionálního charakteru.“

Za 17,17 milionu korun firma vylepšila vzhled budovy, její interiér i okolí – kdy došlo třeba na odstranění přístaveb, oplocení či úpravy přednádražního prostoru. Některé změny se však setkaly s údivem kolemjdoucích. Lidé se například podivovali, proč na místě zbourané nocležny vlakových čet projektanti nepočítali s vybudováním několika parkovacích míst v režimu P+R.

Pracovalo se mimo jiné na střeše, fasádě, přístřešku, stejně jako na rozvodech a přípojkách: od vodovodu a kanalizace přes plyn a elektroinstalaci včetně venkovního osvětlení až po bleskosvod. Cestující však mohou ocenit především opravy vnitřních prostor; výraznou inovací prošly i toalety. Nové je také vybavení, což se týká mobiliáře jak vnitřního, tak i venkovního.

Na trati Olbramovice–Sedlčany Správa železnic chystá i další investice. Výslovně ředitel Filip zmínil plánovanou opravu výpravní budovy ve stanici Kosova Hora. Upozornil také na důležitost této železnice vzhledem k návaznosti na IV. koridor.