„Původně to byla polní cesta. S rozvojem podnikání začala být stále více využívána a její povrch byl částečně zpevněn, ale díky automobilovému provozu se dostala do havarijního stavu. Z tohoto důvodu byl připraven projekt na její rekonstrukci, aby nákladní auta přestala zatěžovat centrum města nadbytečným hlukem, prašností a neohrožovala tak bezpečnost obyvatel," vysvětlil starosta Březnice Jiří Štěrba.

Díky novému povrchu komunikace podle starosty dojde ke zlepšení dostupnosti průmyslového a sportovně vzdělávacího areálu v Martinicích, k odklonění dopravy z centrální části města Březnice, ke zvýšení mobility obyvatel a ke zlepšení životního prostředí v lokalitě.

„Rekonstruovaná komunikace bude napojena na silnici druhé a třetí třídy, což by mělo vést k lepší dopravní obslužnosti v březnickém regionu. Nově zrekonstruovaná vozovka bude navíc vhodná i pro těžší nákladní vozidla," uvedl Štěrba. Stavba silnice už začala, ve výběrovém řízení zvítězila společnost Strabag (pracovala také na náměstí TGM). Hotovo by mělo být nejpozději do konce srpna. Projekt je spolufinancovaný z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Rekonstrukce vozovky o délce přibližně 1,8 km vyjde přibližně na 7,5 milionu korun. Z toho dotace činí 72,5 procenta.