Farmáři a výrobci si na stránkách Nalok.cz mohou bezplatně vytvořit prezentaci své farmy či výroby, přidat své produkty nebo se přidat k trhům, kterých se pravidelně účastní. Zákazníci tak své lokální výrobce lehce najdou na mapě podle adresy, jednotlivých produktů a výrobků nebo podle farmářských trhů, na které se chystají.

Michaela Romanová, zakladatelka projektu Nalok.cz vysvětluje, jak celý systém funguje: „Snažíme se, aby byl celý systém „Nakupujte lokálně“ co nejjednodušší na používání. Registrace je pro každého zdarma. Pokud máte svou vlastní farmu či výrobu, vytvoříte si během pár minut svou prezentaci, přidáte zajímavé informace, fotky a produkty, jež nabízíte. Velmi populární jsou teď v létě farmářské trhy, které se těší velké oblibě především v Čechách. Farmáři se tak mohou přidat k trhům, které na Naloku máme a ještě více se tak zviditelní svým zákazníkům.“

Každá farma či výroba má i funkci komentářů. Zákazníci tak mohou diskutovat s farmáři například o tom, jak se jednotlivé výrobky vyrábějí, jak je správně skladovat nebo na co zajímavého se v nejbližší době mohou těšit. Reklamu a další propagaci za farmáře pak dělá sám Nalok.cz. Farmáři se pravidelně objevují na Facebook stránkách nebo v týdenních emailových zpravodajích.

„Začínáme také s prodejem formou bedýnek. Farmář bedýnky naplní sezonním zbožím a zákazník si ji vyzvedne na předem smluveném místě, nebo si ji nechá doručit až domů. Na Naloku tak můžete založit svou vlastní bedýnkářskou komunitu nebo se můžete přidat k již dříve vytvořené,“ doplňuje Romanová.

V nejbližších měsících si zákazníci budou moct zboží přes Nalok i rovnou objednat a koupit. Na adrese www.Nalok.cz/registrace se můžete zdarma zaregistrovat a začít nakupovat lokálně.

Přehled trhů a farmářů na Příbramsku:

Farmy: http://www.nalok.cz/rss/farmy/pribram (aktuálně jich tam není mnoho, ale databáze se každý den rozšiřuje; kompletní přehled je zde: http://www.nalok.cz/farmy
Trhy: http://www.nalok.cz/rss/trhy/pribram - zde je seznam trhů seřazený podle vzdálenosti od Příbrami; kompletní přehled je zde: http://www.nalok.cz/farmarske-trhy