„Velice si vážíme spolupráce s akademií výtvarných umění, jejichž tým odvedl skvělou práci,“ uvedl příbramský místostarosta Václav Švenda s doplněním, že profesor Siegl spolupracuje s městem Příbram i na posuzování stavu dalších uměleckých památek v majetku města. „Oprava sousoší na náměstí 17. listopadu byla takovou první vlaštovkou, chystáme se postupně opravit, případně restaurovat i další sochy v Příbrami,“ dodal.

Sousoší se před restaurováním nacházelo ve velmi špatném stavu. Kromě četných prasklin a trhlin chyběly v některých částech fragmenty originálního keramického materiálu a navíc bylo celé při poslední “opravě“ nešetrně natřeno červenou barvou, která sochařské dílo poškodila.

Restaurátorský průzkum a samotné restaurování památky provedl studen šestého ročníku Školy restaurování děl sochařských Akademie výtvarných umění v Praze Tomáš Otoupa. Pracoval pod odborným vedením vedoucího pedagoga Petra Siegla, který je rovněž autorem návrhu restaurátorského postupu.

- Keramické sousoší Znamení zvěrokruhu je dílem akademického sochaře Jana Kavana.
- Architektonický návrh samotného náměstí 17. listopadu (dříve náměstí VŘSR) byl zpracován Václavem Hilským, Otakarem Jurenkou a Jiřím Náhlíkem v letech 1957-1960, přičemž samotná realizace byla dokončena v roce 1962.
- Sousoší vyobrazuje dvanáct znamení zvěrokruhu a je vytvořeno z keramického páleného materiálu.
- Je tvořeno osmatřiceti díly, které byly vytvářeny a páleny samostatně a poté jednotlivě sesazeny.
* Výška sousoší je 230 cm, šířka 152 cm, hloubka 133 cm.
* Termín započetí odborného restaurování: říjen 2017, dokončení červenec 2018
* Celková cena za provedené restaurátorské práce: 267.490 korun včetně DPH.