To nastalo v únoru, kdy se kvůli zvýšeným průtokům musely na měsíc zastavit práce na prohloubení plavební dráhy na části toku Vltavy v Jihočeském kraji.

A protože stavební činnost v úseku Podolsko–Kořensko, tedy od Českobudějovicka po Písecko, zasahují až na konec vzdutí orlické nádrže, omezení s nimi spojená se se vztahují na celý Orlík; až po hráz u obce Solenice na Příbramsku. Udržovat nižší hladinu přehradní nádrže je nutné až do ukončení prací, s čímž se počítá v průběhu dubna.

„Do 30. dubna tedy bude udržována hladina nádrže Orlík pod kótou 344,00 metru nad mořem, aby bylo možno prohloubení plavební dráhy dokončit,“ uvedl Roldán. Zvyšování hladiny tak, aby vyhovovala rekreantům (a také se voda u pláží oblíbených jako koupací místa mohla pěkně prohřívat) by tedy mělo následovat od 1. května.

Generální ředitel státního podniku Petr Kubala však ujišťuje, že začátek května je pouze nejzazší termín. „Napouštění nádrže Orlík na letní úroveň hladiny bude zahájeno neprodleně po ukončení stavebních prací,“ konstatoval Kubala. S tím, že s dalšími manipulacemi vynucenými pracemi na tomto projektu už vodohospodáři nepočítají.

„Dokončení v průběhu dubna zajistí, že již nebude následně nutné snižovat hladinu – a zvýší se tak komfort plavební veřejnosti i rekreantů,“ potvrzuje generální ředitel. Co to znamená, upřesňuje Roldán: „Další pohyb hladiny vody v nádrži Orlík v průběhu celé letní sezony již bude závislý pouze na hydrometeorologických podmínkách při plnění všech účelů nádrží Vltavské kaskády.“

Další plánované snižování hladiny v orlické nádrži vynucené stavebními pracemi se podle Kubalových slov chystá až ke konci plavební sezony v roce 2022. Bude tentokrát souviset s akcí na Příbramsku; konkrétně s výstavbou doplňkového bezpečnostního přelivu budovaného na hrázi vodního díla jako součást protipovodňových opatření.