Obyvatelé mají během roku možnost zúčastnit se několika kulturních a sportovních akcí a také se vydat na kole po nové cyklostezce. Vedení Tochovic v čele se starostou Radkem Waltrem pořádá Masopustní zábavu, rozsvícení vánočního stromu, přespolní Tochovický kros „Podrejžím", velmi navštěvovaná jsou utkání tochovických fotbalistů. Zápasem roku je pak derby s nedalekou Březnicí, při kterém není nouze o zajímavé okamžiky.

Již v neděli čeká obyvatele Tochovic další ze série kulturních akcí. Při nácviku divadelního představení na nedělní Den matek jsme zastihli děti z místní mateřské školky. Děti mohou navštěvovat základní školu a také mateřskou školku.

„Na základní škole v Tochovicích máme 43 dětí. Snažíme se je vést ke vztahu k přírodě. Účastníme se soutěží ve třídění odpadu a vždy obsazujeme přední příčky mezi školami v regionu. Jsme zapojeni v soutěži Recyklohraní. Tam se umísťujeme mezi dvaceti nejlepšími školami v republice," řekl ředitel základní školy Jiří Sladovník.

V samotné obci stojí za návštěvu empírový zámek a přilehlý krásný anglický park. Dostihové závody, které se v obci pravidelně konaly, mají nyní bohužel nejasnou budoucnost. K Tochovicím patří ještě obce Hořejany, Podtochovice a tochovická část Staré Vody.

Znak obce navrhl Jan Čáka

Štít je polovičatý. Jeho hořejší část připomíná Tochovice jako staré panské sídlo. Od raného středověku do 20. století se tu vystřídala řada rodů nižší 
i vyšší šlechty. Z nich se pro obec a její hospodářský rozvoj stal nejvýznamnější rod orlické větve knížat ze Schwarzenbergu (od r. 1823 po současnost). Proto má být připomenut i na tochovickém znaku, a to nejstarobylejší, tak řečenou seinsheimskou částí schwarzenberského znaku. Tou jsou čtyři stříbrné a čtyři modré svislé pruhy, z nichž na prvém místě je pruh stříbrný. Dolní část znaku tvoří zlaté pole, na němž je k pravé straně vykračující kůň v černé barvě. Zlato je v tomto případě upomínkou na dávné rýžování tohoto kovu na území obce. Kůň naopak vyjadřuje hlavní charakteristiku Tochovic současnosti, jíž se stal chov jeho ušlechtilých plemen. Znak a prapor Tochovic navrhl Jan Čáka v srpnu 2000. Obecní symboly schválil parlament na jaře roku 2002.

Starosta Walter: Lidé u nás mají vztah k životnímu prostředí

Starostou Tochovic je Radek Walter již šest let. Nejvíce si cení vztahu obyvatel k životnímu prostředí.

Jak se žije starostovi v Tochovicích?


Žije se mi zde velmi dobře. Trochu mě mrzí, že u nás uvadl život spolků. Dříve zde bylo ještě více akcí a hudebních zábav, ale jinak jsem spokojen.

Na co v obci jste ze svého pohledu nejvíce hrdý?

Myslím si, že jsme zlepšili vztah k životnímu prostředí. Zlikvidovali jsme velkou skládku, udělali poměrně velkou výsadbu a řešíme si kompletní vodohospodářství včetně bioodpadu. Jsme rádi, že jsme zpřístupnili několik lesních lokalit, kam lidé mohou vyjít pěšky nebo na kole.

Na co se v obci těšíte nejvíce?

Jsem ještě předseda rybářů a my už máme hlavní bod za sebou. Zahájili jsme rybářskou sezonu.

Děláte něco pro zlepšení cestovního ruchu v obci?

S cestovním ruchem je to u nás horší. Nefunguje tu místní penzion, ale naopak velmi příjemné prostředí je v naší hospodě. Dobře se tam vaří a lidé toho využívají. Mrzí mě, že špatně dopadl projekt bývalé Vlečky Orlík, tam se také plánovala cyklotrasa. Kvůli špatným pozemkovým vztahům se neuskutečnil.

Na co byste do Tochovic veřejnost pozval?


Určitě na masopust, nasvícení vánočního stromu, minulý rok jsme měli v Tochovicích dechovku Pabouky.

Jaký máte vy osobně cíl, kterého chcete dosáhnout?


Chceme začít stavět chodník. I přes problémy s projektem ho začneme realizovat. Obec ho potřebuje.

Obyvatelé Tochovic mají hodně možností, jak se bavit.

FOTBALOVÉ DERBY Březnice s Tochovicemi je sportovní událostí roku

Obyvatelé Tochovic mají hodně možností, jak se bavit.

OZDOBOU TOCHOVIC je krásný empírový zámek s anglickým parkem.

Obyvatelé Tochovic mají hodně možností, jak se bavit.

V OBCI se koná několik kulturních a společenských akcí.