Anketa je rozdělena do tří kategorií.

Nejhezčí místa

První kategorie nese název Nejhezčí místa. Zde můžete nominovat jakékoliv místo, které lahodí lidskému oku a duši, vybudovala ho lidská ruka nebo samotná příroda a kam se rádi vracíte.

Nevzhledná místa

Druhá kategorie bude zahrnovat místa, na kterých se podepsal negativním způsobem člověk a dodnes tato místa „straší“ svá okolí.
Příznačně se jmenuje Nevzhledná místa. Můžou to být ruiny, nehezký kout v ulici, ale i zničená krajina černou skládkou nebo nevhodným hospodařením. To vše záleží je na vás čtenářích.

Nebezpečná místa

Poslední kategorií budou Nebezpečná místa. Do této kategorie můžete nominovat velmi nebezpečné úseky na silnicích, ať už to jsou nepřehledné zatáčky, nechráněné železniční přejezdy, křižovatky, podjezdy a podobně.

Rovněž ale do této kategorie můžou patřit místa, která se silničním provozem nemají nic společného. Jsou to například potenciálně nebezpečná neosvětlená zákoutí, která svádí ke kriminalitě, ale může to být třeba podnik, kde se návštěvníci necítí zrovna bezpečně.

Nominovat vybraná místa můžete na adrese Příbramský deník, Pražská 7, Příbram II, 261 01 nebo elektronickou poštou na adrese redakce.pribramsky@denik.cz.

Dopisy nebo e–maily označte titulem Naše okolí. Zároveň k nominovanému místu přiložte alespoň jednu fotografii a v kategorii Nebezpečná místa uveďte důvod, proč je podle vás toto místa tak nebezpečné.

Nominace bude trvat měsíc, tedy do 14. září. Od 15. září začne hlasování. To se uskuteční tradičním způsobem. To znamená, že budete moci hlasovat na webových stránkách a zároveň pomocí novinových kuponů. Výsledky opět ovlivní oba typy hlasování.