Zapojeno je do projektu pět obcí – Solenice, Kamýk nad Vltavou, Milešov, Svatý Jan a Nalžovice. „Jednalo by se o vybudování přístavišť u Vltavy, o zázemí pro malá plavidla, v jednom případě dokonce čerpací stanice," uvedla Štěpánka Barešová, tajemnice Sdružení obcí Sedlčanska.

„Nyní čekáme na vyjádření Povodí Vltavy a Státní plavební správy. Až je získáme, tak obce vezmou návrh a další dokumenty na projednání do svých zastupitelstev, protože každá z nich má dvě varianty," uvedla. Upozornila zároveň na problém, který s tímto projektem nepřímo souvisí, ale podle jejího mínění by záměr zbrzdit neměl: „Starostové Sdružení obcí Sedlčanska nesouhlasí s volným pohybem sportovních lodí a skútrů, které nově umožňuje vyhláška č. 46 z letošního roku. Pokud se zde budou pohybovat, tak ale trvají na tom, aby to bylo ve vyznačených koridorech. Na valné hromadě, která se uskuteční v srpnu nebo v září, zaujmou oficiální stanovisko jako odpověď na dopis, který jsme obdrželi." Marie Břeňová