Větší problém by mohly přestavovat spíše menší toky. Na většině povodí Sázavy spadlo zvýšené množství srážek a způsobilo nárůst hladiny řeky. Během zítřka se očekává na Sázavě v Nespekách dosažení 3. povodňového stupně a řeka zde bude kulminovat na 230 m3/s, což je zhruba polovina oproti nedávným povodním. Vltava dnes dosáhne 1. povodňového stupně, Vltavská kaskáda však bude schopná hladinu Vltavy zregulovat. Ve Vltavské kaskádě je nyní 217 milionů m3 volného prostoru. V Lipně je 67 mil. m3, v Orlíku 139 a na Slapech 11 mil. m3. Veškerý přítok do kaskády půjde do zásobního prostoru Orlíka," uvedl hejtman Josef Řihák.

Zástupce krajské hygienické stanice informoval o průběhu monitoringu komárů. Do této chvíle bylo ošetřeno 9 lokalit. Přestože je již riziko výskytu komárů výrazně menší, pokračuje se i nadále v monitoringu. Zlepšuje se také kvalita vod. I nadále však zůstává zasaženo 8 vodovodů. Je zajištěno zásobování obyvatel pitnou vodou. Zástupce Krajské veterinární stanice informoval o probíhající likvidaci uhynulých ryb, k čemuž došlo v důsledku vysokých teplot v minulých dnech. Rybářům se jejich konzumace nedoporučuje.

„Hasiči, policie i záchranka pracují ve standardním režimu. V současné době je uzavřeno 33 silnic. Na 140 silnicích je omezen provoz. Krajská správa a údržba silnic nyní eviduje škody na 561 silnicích a 182 mostech," uvedl hejtman Řihák.

Armáda, která měla ve Středočeském kraji v minulém týdnu 200 vojáků, již operuje pouze ve dvou skupinách, a to v obcích Obříství a Zdiby.
Hejtman Řihák členy krizového štábu také informoval o průběhu schvalování finančních prostředků na pokrytí prvotních nákladů po povodních: „Zastupitelstvo včera schválilo rozdělení 35 milionů z krajského rozpočtu obcím a 3 miliony profesionálním a dobrovolným hasičům. Rozdělili jsme také 50 milionů, které jsme obdrželi od vlády. Dalších 70 milionů bychom měli dostat v nejbližších dnech. Jelikož však obce zatím požádaly zhruba o 160 milionů na pokrytí prvotních škod, požádáme vládu o další peníze," řekl. Zdroj: Krajský úřad