V polovině listopadu se už potřetí zastupitelé zabývali návrhem na úplný zákaz heren a hracích automatů na celém území města a potřetí tento návrh neprošel. Není ale bez zajímavosti, že rada města zastupitelům navrhovala, zákaz schválit, ale už během diskuze se ukázalo, že ne všichni radní tento názor sdílejí.

Během hodinové diskuze totiž vystoupila místostarostka Alena Ženíšková (ANO) a uvedla, že není zcela vnitřně přesvědčená, že plošný zákaz hazardu v Příbrami bude přínosem. „Mluvila jsem s policií nebo sociálními pracovníky ve městech, kde je nulová tolerance hazardu a podle nich neexistuje zpětná vazba, která by potvrzovala například pokles kriminality po zákazu hazardu,“ uvedla ve svém příspěvku. K jejímu názoru se připojili i další zastupitelé a to jak z opozice, tak z koalice. V tu chvíli bylo jasné, že původní jednomyslný návrh rady, které je Ženíšková členkou, stojí na velice vratkých základech, což se prokázalo při hlasování.

Odpůrci plošného zákazu se oháněli především dvěma argumenty. Podle prvního by po zákazu hazardu ve městě vznikaly nelegální herny, které by podle nich šly potírat jen s velkými obtížemi a druhým argumentem bylo, že se město dobrovolně zříká 25 milionů do městské kasy. Ty by podle nich mohly sloužit například na hrazení splátek uvažovaného úvěru na rekonstrukci bazénu.

Po skončení rozpravy nakonec ale zastupitelé plošný zákaz neschválili.
Místostarosta města Příbrami Václav Švenda v listopadu 2017 po neschválení obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování hazardních her toto rozhodnutí razantně odsoudil:. „Každý obyvatel Příbrami průměrně ročně vhodí do hracích automatů asi 15 000 korun. Tvrdíte, že vy ani nikdo z vašich známých tak nečiní? Pak ti, kteří hrají, prosází mnohonásobně více. Důsledky rozbujelého hazardu vidíme všude – exekuce, rozpadlé rodiny, zneužívání návykových látek, zanedbávaná výchova dětí, domácí násilí, problémy v zaměstnání, vyšší výdaje na sociální pomoc, projevy vandalismu a drobná kriminalita. Příbramští zastupitelé to mohli změnit.“

V Dobříši platí zákaz hracích automatů již od ledna 2017. „Obecně závazná vyhláška začne platit od ledna s tím, že bude povolená část automatů, kterým ještě dobíhá povolení do konce roku 2017, některá herna má povolení dokonce až do roku 2019," sdělil Příbramskému deníku po hlasování v roce 2016 dobříšský starosta Stanislav Vacek.

Tématem se vedení města zabývalo několikrát, přičemž spolupracovalo nejen s majiteli heren, ale také s odborníky zabývající se problematikou gamblerství. Proti hazardu ve městě vystoupila v občanské iniciativě i řada místních.

Do zákazu mohli hráči v Dobříši navštívit osm heren, od ledna 2017 jich mělo zůstat šest, i ty by ale postupně do roku 2019 měly ukončit provoz. V té době byly odhady, že ukončením provozu všech heren by dobříšská kasa by přišla o zhruba čtyři až pět milionů ročně.

V Sedlčanech uplatňují nulovou toleranci hracích automatů od ledna 2014, přesto zatím díky systému přerozdělení daní paradoxně výnosy z nich tvoří část příjmů do městské kasy, jak ve čtvrtek 25. ledna na tiskové konferenci s novináři uvedl místostarosta města Miroslav Hölzel (ODS)