Vít Kučera (TOP 09)

V souladu s volebním programem TOP 09 budou naši zastupitelé hlasovat proti prodeji I. polikliniky. Nesouhlasíme s neodůvodněným prodejem historického majetku města Příbram, ze kterého navíc městu plynou pravidelné příjmy. Město by mělo být řádným hospodářem, který bude svůj majetek zvelebovat, nikoli ho nechá vybydlet a pak za zbytkovou cenu prodá. Víme, že současná výše vybíraných nájmů neumožňuje financovat všechny potřebné opravy, ale domníváme se, že by bylo možné najít s lékaři shodu na takové výši nájmu, která by zajistila z dlouhodobého hlediska rentabilní provoz budov a zároveň dovolila zachovat provoz jejich ordinací a tím pádem také poskytování lékařské péče pro občany v místě, kde jsou na ni zvyklí.

Martin Poulíček (ČSSD)

Myslím si, že objekt, ve kterém sídlí soukromí lékaři, by město nemělo vlastnit. Domnívám se, že by město nemělo mít podnikatelské ambice v oblasti pronájmu nemovitostí lékařům, nemělo by vlastnit majetek, jehož údržba je dlouhodobě dotována a který není nezbytně nutný pro činnost města (školy, školky, DPS, domovy důchodců a pod.). Již v minulosti se v Příbrami prodaly objekty, ve kterých měli své ordinace lékaři, tak jako v případě III. polikliniky a jedině ku prospěchu věci. Zlepšilo se zázemí i poskytované služby a ordinace lékařů zůstaly. Očekávám, že po případném prodeji I. polikliniky neskončí ordinace lékařů ani v tomto objektu a zlepší se zázemí i poskytované služby, a to především investicí ze soukromého sektoru.

Svatopluk Chrastina (ODS)

Souhlasím s názorem, že město má vlastnit budovy, které provozuje a potřebuje. Jesle, školky, školy, domov důchodců, pečovatelský dům atp. Výdělek z pronájmů ostatních nepotřebných nemovitostí je iluzorní a potřeba nákladných oprav jistá. S prodejem souhlasím. V prosincovém zastupitelstvu hlasovat nebudu, protože budu v lázních.

Pavel Pikrt (ČSSD)

Vzhledem k tomu, že tato otázka prodeje budov Příbrami I/102 a Příbrami I/103 bude ještě diskutována a projednávána v našem klubu zastupitelů za ČSSD, nebudu se k této otázce v současné době vyjadřovat.

Jarmila Potůčková (KSČM)

Nesouhlasím s prodejem 1. polikliniky. Tato budova určitě nepatří do zbytného majetku města, kterého bychom se měli zbavit. Argument, že nájemné nepokryje ani náklady na běžnou údržbu, neobstojí. Co tedy brání tomu, aby se nájemné zvýšilo? Vždyť i samotní lékaři s tím souhlasí. Budu hlasovat proti prodeji.

Petr Kareš (Příbramáci pro Příbram)

Nebudu hlasovat pro prodej budovy I. polikliniky. Nyní odpovím otázkou. Proč chtějí soukromé subjekty obě dvě budovy koupit? Za účelem podnikání, zhodnocení vlastní investice a budoucího výdělku. Proč bychom měli postupovat jinak? Objekt je ve fungujícím stavu. Po úpravě výše nájemného získáme prostředky na další investice do budov a město bude mít pravidelné příjmy do rozpočtu.

Juraj Molnár (ČSSD)

Jako uvolněný člen rady města, v souvislosti s prodejem zmiňovaných budov, jsem hlasoval při projednávání výsledků výběrového řízení, které bylo provedeno v souladu s platnou legislativou, pro prodej budov, a to za nejvyšší nabídku. Co se týče pohledu na celou situaci, tak například jenom nájmy, které jsou v těchto budovách odváděné pro město, jsou zcela nedostačující k zabezpečení aspoň základní údržby budov.

Jan Cikler (TOP 09)

Můj názor je určitě neprodat, rozhodně budu hlasovat proti. Důvodů je celá řada. Podle našeho názoru jde o budovy na jednom z nejlukrativnějích míst, které by rozhodně měly městu generovat trvale příjem do rozpočtu - jen je zapotřebí využít jejich potenciál. Nepochybujeme o tom, že je to reálné. Je velká chyba se takového majetku zbavovat.