Dalším rizikovým faktorem pro les je nevhodná skladba lesních porostů, kdy jsou ohroženy především monokultury smrku. Už nějaký čas poslanci jednají o krizi českých lesů a jejích možných řešeních. Případné přijaté změny a opatření v lesním hospodaření se budou týkat také brdských lesů.

Vlastníci lesů ve středních Brdech se na společném červencovém setkání dohodli na spolupráci při ochraně lesů ve středočeských horách před lesními škůdci, především kůrovcem.

Spolupráce, kterou inicioval největší vlastník, Vojenské lesy a statky ČR (VLS), má v současnosti spíše preventivní charakter, protože situace v brdských lesích je ve srovnání s jinými regiony stabilizovaná. To potvrdil také tiskový mluvčí VLS Jan Sotona: „Brdy jsou v ČR jedním z území, které kůrovcová kalamita zatím nezasáhla, cílem dohody lesníků, které pracovně říkáme „kruhová obrana Brd,“ je toto středočeské pohoří ochránit intenzivním monitoringem a rychlou reakcí na případné napadení porostů.“

„Iniciovali jsme spolupráci z preventivních důvodů, abychom byli připraveni. Situace se ještě v letošním roce může vyvíjet. Kůrovec působí vážné škody v šesti krajích a pokračující teplé a suché počasí svědčí jeho rozvoji. Podkorní škůdci neberou ohledy na hranice lesních pozemků a proto je důležité, abychom v Brdech táhli všichni za jeden provaz,“ uvedl iniciátor schůzky, ředitel divize VLS Hořovice Petr Švadlena.

Brdští lesníci se domluvili na pravidelném setkávání a vzájemné spolupráci například při leteckém monitoringu situace v lesích a na následném vyhodnocení celé ochranářské sezóny.
Vedle VLS se setkání zúčastnili také zástupci společnosti Colloredo-Mannsfeld, Arcibiskupství Pražského, Lesů ČR, Městských lesů Příbram a lesnické firmy Kaiser Rožmitál.

Zástupci vlastníků se navzájem informovali o stavu lesa a provedených opatřeních v ochraně lesa, především v obraně a zachycení prvního rojení lýkožrouta, přičemž bylo konstatováno, že letošní vývoj škůdců je kvůli brzkému nástupu teplého počasí posunut téměř o jeden měsíc. Suchem oslabené porosty navíc reagují v letošním roce vysokou plodností. Je semenný rok téměř u všech dřevin, což porosty dále vysiluje.

To, že situaci neustále monitorují, potvrdil také ředitel společnosti Colloredo-Mannsfeld Michal Pernica: „Na schůzce jsem byl a zatím je ve většině regionu situace celkem dobrá, problémy s kůrovcem hlásí kolegové z církevních lesů v oblasti Blatné a déle od Horažďovic a směrem na Sušici,“ poorobněji rozebral výskyt kůrovce. Dále Michal Pernica pokračoval s popisem kůrovcové kalamity v ČR, která se společnosti zatím přímo netýká, ale už znatelně ovlivňuje ceny dřeva na trhu: „Zatím zvláštní opatření neplánujeme - je příkaz zvýšeného monitoringu výskytu a při nálezu se snažíme kůrovcové dříví co nejrychleji zpracovat a asanovat. Vlivem přebytku kůrovcového dříví na trhu plánujeme snížení plánovaných těžeb ve třetím a čtvrtém kvartále.“

„Nebezpečí je s ohledem na klimatické podmínky stále vysoké,“ říká ředitel VLS Petr Švadlena. Pokračuje popisem preventivních opatření, která VLS plánují v Brdech zavést pro omezení výskytu kůrovce: „Vyjma pracného a nákladného odkornění je možné provést asanaci zasaženého dřeva pouze chemicky. S ohledem na životní prostředí a čistotu vod bude snahou provádět chemickou asanaci mimo lesní porosty na vhodných manipulačních plochách,“ dodal ředitel Švadlena.