Nejprve se zastupitelům za ANO, které má v pětadvacetičlenném zastupitelstvu dvanáct křesel, nelíbil navrhnutý Tomáš Mosler za hnutí Šance pro Příbram, jehož nominaci okomentoval poněkud svérázně radní Petr Rotter.

„Můj návrh vychází z tabulky, kterou máte před sebou, protože na některé diskuzi se mi velice líbily příspěvky právě pana Nekolného a naopak se mi moc nelíbili příspěvky pana Moslera,“ zdůvodnil svůj návrh Rotter, kdy upřednostnil nominaci náhradníka za Šanci Karla Nekolného do finančního výboru. Logicky pak navrhovaný Tomáš Mosler neprošel ani při nominaci do kontrolního výboru.

První větší střet mezi vládnoucím hnutím ANO a opozicí v rámci příbramského zastupitelstva bylo složení finančního a kontrolního výboru.U něj bývalý místostarosta Václav Švenda poukázal na fakt, že v souladu s politickou kulturou i zvyklostmi by měla většina v kontrolním výboru náležet opozici a jeho předsednictví nejsilnější opoziční straně a jedině tak může správně vykonávat svoji činnost, tedy dozor nad řádným a poctivým vedením města.

Rada města navrhovala složení kontrolního výboru v podobě dva zástupci z ANO 2011, a po jednom zástupci z ODS, České pirátské strany, KSČM, Šance pro Příbram, Příbramáků pro Příbram, z TOP 09 a okresní hospodářské komory.

„Návrh Rady města byl v rozporu s touto zvyklostí, proto jsem podal protinávrh, který respektuje nejen politické zvyklosti, ale rovněž výsledky voleb. Jsem rád, že můj návrh byl jednomyslně přijat. ANO tak bude mít ve výboru pouze jedno místo,“ řekl Václav Švenda po schválení jeho návrhu na změnu počtu členů ve výboru, kdy došlo ke změně v počtu zástupců za vítězné ANO na jednoho a na dva za TOP 09.

Jako kandidát na předsedu ale neuspěl. Předsedkyní se stala navrhovaná Jiřina Humlová za KSČM.