Svou činnost Senior Point zahájil v únoru roku 2016. Jeho činnost je velmi pestrá.

„V polovině minulého roku se v televizi ve zprávách objevila informace, že ve Vídni mají Dům seniorů, kde se senioři scházejí k různým aktivitám, tvoření, cvičení, zábavě a pořádají taneční zábavy. Ale vždyť v Příbrami už takový dům dávno existuje. Není tak velký, ani tak honosný, jako jsem viděla ten ve Vídni, ale probíhá v něm hodně pestrá činnost organizací a spolků,“ řekla předsedkyně Okresní organizace Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Alena Kasíková.

Její organizace byla úplně první, která v prostorách bývalé školy začala fungovat. Časem se přistěhovaly i ostatní organizace a spolky.

Trénink paměti příbramských seniorů.

Postupem času se prostory přirozeně změnily v komunitní centrum, v jehož rámci najdou senioři v Příbrami například soutěž v šipkách, petangue, cvičení jógy, rekondiční cvičení, různá tvoření a malování, vytváření krásných věcí a doplňků před velikonocemi a vánocemi nebo jen tak pro radost, dále pravidelná výuka angličtiny pro začátečníky i pro pokročilé, práce na počítači, každý týden Trénink paměti (na snímku), přednášky s promítáním o hradech, zámcích a městech ČR a velmi oblíbené je taneční odpoledne.

Poslední pondělí v měsíci pořádá Senior Point pro příbramské seniory informační schůzku o programu na další měsíc, na kterou chodí přes sto lidí. Kromě pravidelných měsíčních akcí patří do programu tématické výlety, vycházky, návštěvy výstav, divadla a kina.

Akce připravují různé organizace a spolky, ale nejvíce a hlavně Senior Point Příbram. „Činnost v domě je velmi pestrá a těší se velkého zájmu seniorů. Takto fungovat bychom ale nemohli bez podpory a pomoci města Příbram a ani bez pomoci Úřadu práce, za což jim moc děkuji,“ dodala Alena Kasíková.