Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se ale celkový počet nezaměstnaných ve středních Čechách snížil, a to o 6779 lidí. Před rokem byla nezaměstnanost v regionu na úrovni 7,3 procenta. Během letošního ledna se přišlo nově zaregistrovat 7754 lidí bez práce, což bylo o 1356 více než v prosinci. Vyřazeno z evidence bylo 6214 uchazečů, o 1650 více než v předchozím měsíci. Koncem ledna evidovaly úřady práce v regionu 8453 volných pracovních míst, jejich počet se proti prosinci zvýšil o 238. Na jedno volné pracovní místo ve Středočeském kraji tak připadá sedm uchazečů o zaměstnání.

"Na současný stav počtu evidovaných uchazečů má největší vliv přerušení sezonních prací v některých odvětvích, jako je stavebnictví, zemědělství, lesní závody, povrchové lomy a podobně, která jsou závislá na klimatických podmínkách, a také ukončení některých pracovních poměrů sjednaných na dobu určitou," komentoval aktuální vývoj analytik příbramského úřadu práce Jaroslav Minařík. Poukázal na to, že tato situace se opakuje každoročně. V únoru lze podle něj očekávat podobný stav, případně ještě mírný nárůst počtu uchazečů.

Nejvyšší nezaměstnanost je tradičně na Příbramsku, kde dosahovala 9,3 procenta. Na Kolínsku představovala 8,7 procenta, na Kladensku a Mělnicku shodně 8,2 procenta. Nejpříznivější situace je stále v okrese Praha-východ, kde byla v lednu nezaměstnanost 3,4 procenta. Na druhém místě je Mladoboleslavsko s 4,4 procenta.

V rámci celé republiky je nejlepší situace tradičně v Praze, následuje ji Plzeňský a Královéhradecký kraj. Středním Čechám patří čtvrtá příčka, o kterou se dělí s Pardubickým krajem.

Celkový počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání, kteří mohli okamžitě nastoupit do práce, byl v lednu ve středních Čechách 57.163.