Dlouhodobě se s nedostatkem vody potýkají například Petrovice u Sedlčan. „Máme obrovské problémy zejména ve výše položených lokalitách. Zrovna tento týden jsme s místostarostou naváželi vodu do vodojemu ve výše položené osadě Mezihoří, protože tam máme velké problémy v prameništi. Situaci řešíme s provozovatelem 1. SčV. a věřím, že nám podaří udělat taková opatření, že už tam nebudeme muset jezdit,“ řekl petrovický starosta Petr Štěpánek.

Vzhledem k nízkému počtu srážek už od minulého podzimu se podle svých slov obává situace v letošním létě. „Obávám se, abychom kromě zákazu mytí aut, napouštění bazénů a podobně nemuseli omezovat i spotřebu jednotlivých domácností,“ sdělil své obavy Petr Štepánek.

Nicméně podle vedení obce jsou lidé na Petrovicku rozumní a chápou, že když je vody nedostatek, tak je potřeba s ní šetřit. „Lidé to chápou a konflikty nejsou,“ dodává starosta Petrovic s tím, že nízká hladina podzemní vody v období, kdy jí má být nejvíce, dává tušit, že se stav zásobování pitnou vodou bude dále zhoršovat.

Petrovice jsou také takovým lídrem v této části Příbramska v boji proti suchu a snaží se najít nějaké řešení. Starosta Petrovic Petr Štěpánek proto svolal počátkem letošního roku setkání starostů z okolních obcí, které trápí kritický nedostatek pitné vody v regionu. Z hydrogeologického průzkumu regionu, který probíhal po celý loňský rok, vyplynulo, že s ohledem na geologické podloží je nepravděpodobné, že by se našel zdroj pitné vody, který by řešil potřebu zásobení obyvatel regionu.

„Nicméně přivaděč z Římova, který nyní končí v Milevsku, má dostatečnou kapacitu pro zásobení našeho regionu,“ vysvětlil plán, jak zajistit vodu pro Petrovice a další obce Petr Štěpánek. V současné době se proto pracuje na studii proveditelnosti. Pokud vše půjde podle plánu, tak by nový přivaděč mohl být hotový do deseti let.

Samotné Sedlčany jsou na tom v současné době se zásobováním pitnou vodou dobře. Výrazně pomohlo dokončení vodního přivaděče v minulých letech právě z nádrže Švihov-Želivka. „Se zásobováním vodou nemáme problém, ale pozastavili jsme okolním obcím napojením se na tento přivaděč. V době jeho pánování neměly zájem o připojení z důvodů obav finanční spoluúčasti, bohužel teď přišla sucha a ony ty vodní zdroje nemají,“ přiblížil situaci starosta Sedlčan Miroslav Hölzel.

Dobrá situace s vodou zatím panuje i v Příbrami. Podle radnice zatím žádné omezování čerpání vody není na pořadu dne. „S vodou jsme na tom dobře, jsem v kontaktu s vodohospodáři a vody je pro Příbram dostatek. Nádrže v Brdech jí mají vody dost, sice jsme byli krátce čerpat trochu vody z Vltavy, ale zatím nám nedostatek nehrozí. Něco jiného je situace s hladinou podzemní vody, která je kvůli suchu velmi nízká,“ řekl příbramský starosta Jan Konvalinka.