Část distanční výuky chtějí zachovat ve svém vzdělávacím programu například na Gymnáziu pod Svatou Horou v Příbrami. „Současní studenti se pomocí toho, že se museli vzdělávat přes internet naučili například lépe formulovat své myšlenky a podobně, proto chceme tuto možnost nabídnou zachováním některých těchto prvků i dalším ročníkům,“ vysvětlil pedagog Jakub Konečný.

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Na škole učí občanskou východu a ruský jazyk. Do budoucna v obou předmětech plánuje více využívat funkcí programu Microsoft Teams. „Například pro zpracovávání úkolů, kdy je tam dobře zpracované hodnocení s možností nastavení jednotlivých kritérií a pro výuku jazyka chci například využít možnost, že si studenti budou moci v něm sami vytvářet krátká videa a podobně,“ přiblížil nápady, jak dál ve svých předmětech využít možnost online vyučování.

Pozitivní přínos ve výuce online vidí učitelé například v tom, že žáci museli převzít zodpovědnost za své učení. „Studenti tou situací získali spoustu nových dovedností, které jsou pro ně do budoucího života daleko důležitější něž je jen samotná probíraná látka. Naučili se time management, kdy se museli naučit zorganizovat si svůj čas, kdy jim chodily maily s úkoly a termíny kdy je odevzdat a převzali obrovskou míru zodpovědnosti za své vzdělávání,“ řekl Konečný s tím, že naopak sám se svými kolegy díky tomu pocítil, jak velkou část zodpovědnosti za ně nesou oni.

„Shodli jsme se, že za jejich výuku a jejich znalosti neseme z velké části na svých hrbech my. Jak moc řešíme, jestli se to oni naučí nebo nenaučí, přitom by to mělo být o nich a souvisí to samozřejmě s motivací, takže pro nás to byla zpětná vazba v tom, jak se nám daří nebo naopak nedaří je ke studiu motivovat,“ dodal.

Podobně jsou na tom i na základních školách. Za pozitivní považují pedagogové například rozvoj čtenářské gramotnosti. „Tolik skloňovaná čtenářská gramotnost jako jedna ze základních gramotností pro studium vůbec, tak nyní dostala příležitost se plně rozvinout. Vybízel jsem i kolegy učitele k tomu, aby situaci uchopili, že je nutné naplno posilovat čtenářskou gramotnost, ke které distanční výuka přímo vybízí. Pevně věřím, že tato nová doba přinese dětem nové zkušenosti, které bychom v klasické výuce přehlíželi, nebo na ně nekladli takový důraz,“ řekl ředitel základní školy v Milíně Pavel Kopecký.

Naopak tím, že se žáci museli učit doma a pomocí internetu se odhalily i některé problémy. Například, že neumí elektronicky komunikovat. „Maily, které někteří studenti posílali v březnu byly výrazně slabší než ty co chodily v květnu. To byl rozdíl o 150 procent. Takže se naučili se komunikovat elektronickou formou, což mnozí doposud neuměli. Umí Facebook a další sociální sítě, hry, ale ne elektronickou komunikaci nebo práci s Wordem, Excelem a podobně,“ přiblížil odhalené nedostatky Jakub Konečný z příbramského gymnázia.