„Bohužel ne vždy řeší klienti ČSSZ situaci jen výmluvami. Došlo iknapadení našeho pracovníka. Muž ho tehdy srazil ze schodů a přitom křičel: ‚Už mne nebudete s… a otravovat lidi.‘ Pracovník narazil ozeď. Kvážnějšímu zranění vyžadujícímu ošetření lékaře, ale naštěstí nedošlo,“ popsala mluvčí ČSSZ Štěpánka Filipová. Ktomuto případu došlo včervenci 2005vBroumově.

Ve Středočeském kraji pracuje 22kontrolorů. Po třech kontrolorech je vokresech Kladno a Mladá Boleslav, jediného kontrolora mají okresy Kolín, Kutná Hora, Mělník a Nymburk. Po dvou pracují kontroloři vokresech Příbram, Beroun, Benešov a Rakovník. Stejně je na tom Praha– východ a Praha–západ.

Jaká je pracovní doba kontrolorů ČSSZ?

Pracovníci Okresních správ sociálního zabezpečení kontrolují dodržování režimu práceneschopných občanů vpracovních dnech od 6do 22hodin, případně iovíkendu.

Kdo určuje, koho kontroloři navštíví a je možnost, aby mu dal „doporučení“ například zaměstnavatel nemocného?

Kontrolují se všechny skupiny práceneschopných. Část kontrol je prováděna namátkově, ke kontrolám jsou vybíráni lidé také na základě podnětu ošetřujícího lékaře, zaměstnavatele, úřadu práce, posudkového lékaře referátu Lékařské posudkové služby či na základě výběrových sestav zevidence práceneschopných. Plány kontrol si jednotlivé OSSZ sestavují na základě znalosti místního prostředí a sohledem na zkušenosti skontrolami zminulýchlet.

Co mu musí nemocný při kontrole předložit?

Našim pracovníkům, kteří jsou povinni se prokázat oprávněním ke kontrole, musí práceneschopní občané předložit doklad opracovní neschopnosti, jímž je I. díl tiskopisu Potvrzení pracovní neschopnosti– Legitimace práce neschopného občan), do něhož pracovník dozoru zaznamená datum a čas kontroly, a připojí svůj podpis.

Co se stane, pokud kontrola nemocného nezastihne doma vdobě, kdy doma býtmá?

Pokud kontrolor nezastihne práceneschopného vmístě uvedeném na tzv. neschopence, zanechá vpoštovní schránce oznámení oprovedené kontrole spoučením opovinnosti nemocného navštívit následující den svého ošetřujícího lékaře. To proto, aby zdůvodnil svou nepřítomnost. Pacient má také možnost domluvit se spracovníkem dozoru telefonicky na čísle, které je uvedeno na oznámení současně shodinou, kdy je kzastižení na pracovišti OOSZ/PSSZ. Vpřípadě, že se prokáže porušení léčebného režimu, může dojít ke snížení nebo úplnému odejmutí nemocenského.