Protože koncert pořádá firma spojená s členem vedení nemocnice, objevily se otázky, zda se v tomto případě nejedná o střet zájmů.

To ale ředitel a také předseda představenstva nemocnice Stanislav Holobrada (ČSSD) rázně odmítá.

Nemocnice podle smlouvy veřejně dostupné na internetu objednala 152 lístků na říjnový koncert skupiny Alphaville za 120 tisíc korun bez DPH. Podle vyjádření ředitele se jedná hlavně o motivační krok směrem k zaměstnancům. „Vstupenky na koncert jsou určeny zaměstnancům nemocnice a po dohodě s odboráři budou využité jako jeden z jejich benefitů,“ řekl.

Stanislav Holobrada rovněž potvrdil, že tento způsob odměňování již využívají déle. „Na obdobném principu máme již dlouhodobě zakoupeno i několik ročních předplatných do příbramského divadla, které je hojně využíváno. S ohledem na komplikovanou situaci na trhu práce s lékařskými profesemi považuji odměňování a motivaci zaměstnanců za velmi důležitou. Zvlášť pak v momentě, kdy nemocnice v Příbrami patří mezi nemocnice s nejlepším hospodařením a zakončila i loňský rok se ziskem několika milionů korun,“ podotkl ředitel a dodal, že objednávku schválil sám. „ O objednávce jsem rozhodl já, bez spolurozhodování kohokoliv dalšího,“ zdůraznil.

Je jistě zajímavou náhodou, že lístky na koncert nakoupila Oblastní nemocnice Příbram od firmy SNT production, kde je jediným společníkem a jednatelkou Jitka Doubravová, partnerka člena předsednictva nemocnice Petra Větrovského, který je zároveň mimo jiné vlastníkem a jednatelem firmy SNT marketing.

Jitka Doubravová spolu s Petrem Větrovským v posledních dvou letech vystupují jako spolumajitelé agentury VDN Promo, která ovšem jako firma neexistuje, jedná se jen o ochrannou známku, která je opět ve vlastnictví Petra Větrovského.

Agentura VDN Promo mediálně zastřešuje akce pořádané firmami SNT production a SNT marketing, jak je zřejmé z jejích webových stránek a facebookového profilu. Jitka Doubravová je navíc jako místopředsedkyně správní rady přes spolek Dobříšsko aktuálně, který provozuje lokální internetový informační portál, spojena také s dobříšskou zastupitelkou Denisou Havlíčkovou, předsedkyní správní rady spolku.

Firma SNT production pod vedením Doubravové získala kromě 145 tisíc korun od Oblastní nemocnice Příbram za lístky na koncert kapely Alphaville také 100 tisíc korun od města Dobříš za nákup VIP lístků na koncert Lucie Bílé na dobříšském zámku a jako další byla uzavřena i příkazní smlouva mezi městem Dobříš a firmou na uspořádání letošního květnového koncertu Petera Nagye v hodnotě 120 tisíc korun.

Uvedené tři firmy veřejně vystupující pod hlavičkou VDN Promo získaly v posledních dvou letech z veřejných dotačních programů na své komerční hudební produkce celkem přes 1,1 milionu korun. Všechny akce byly nebo stále jsou propagovány na facebookovém profilu agentury VDN Promo bez uvedení toho, že se jedná o akce dotované nebo pořádané zmíněnými firmami. Vyjádření zástupců VDN Promo Jitky Doubravové a Petra Větrovského se přes opakované dotazy získat nepodařilo.



Co se týká koncertu právě Petera Nagye, na tuto akci byla poskytnuta dotace jiné firmě, firmě Zet Z production, kde je jednatelkou opět Jitka Doubravová, odborem kanceláře hejtmanky Středočeského kraje. Tuto smlouvu o dotaci na akci podle webu www.hlidacstatu.cz schválila sama středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Finance byly poskytnuty ve výši 150 tisíc z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků Živelních katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmana“ a to za projekt Peter Nagy na Dobříši, ale také za dva další, a to Běh města Dobříše a Lucie Bíla v Obořišti.

Na otázku, zda je podpora z tohoto fondu obvyklým postupem, odpověděla Nicol Lenertová z odboru Kanceláře hejtmanky na dotaz, že Středočeský kraj podporuje nejen ze „Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof“ konání mnoha různých akcí, sportovních i kulturních. „Bylo to tak za všech hejtmanů v celé osmnáctileté historii kraje. Někdy je tato podpora symbolická, pro někoho je však zcela zásadní. Rada kraje schvaluje tuto podporu v dobré víře, že nebude zneužita,“ řekla Lenertová a doplnila konkrétně podporované akce. „V letošním roce přišlo jen z okresu Příbram přes 60 žádostí na poskytnutí podpory, jak z oblasti kultury, tak ale i například z oblastí sportu a tělovýchovy, sociální, výchovy a vzdělávání, které spadají pod ,Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof'. Jako příklad můžeme uvést Den s českou královnou, Připomenutí 100. výročí návratu lederských uprchlíků do vlasti, 30. ročník Festivalu dechových orchestrů a mažoretek nebo Oslavy 700 let založení obce Vranovice, 130 let založení SDH Vranovice a 100 let české státnosti,“ vyjmenovala.