Jak uvedl mluvčí příbramské nemocnice Matrin Janota, zařízení má celkem 216 lékařů, někteří z nich se ale na službách nepodílejí. „Výpověď z přesčasové práce podalo 64 lékařů ze 165, kteří se podílejí na službách," potvrdil Janota. 

K zajištění prosincového provozu přešla většina oddělení nouzově do směnného režimu, který je ale jen dočasným a dlouhodobě nevyhovujícím řešením. „O lednovém provozu se stále jedná. I přes snahu zachovat co nejvíce péče dostupné úpravou organizace práce se provoz na řadě oddělení omezí. Akutní péče ale jistě zůstane zachována," dodal mluvčí s tím, že k omezení neakutní péče dojde například na oddělení gynekologie, zobrazovacích metod, gastroenterologickém nebo interním.

Zástupci Sekce mladých lékařů České lékařské komory a vedení příbramské nemocnice se v minulém týdnu sešli ke společnému jednání. 

Ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada podle svých slov věří, že s lékaři najde kompromisní řešení, které neohrozí finanční stabilitu nemocnice, a hlavně pak poskytování zdravotní péče. 

Ani ne po roce přijel znovu do Oblastní nemocnice Příbram nadační fond Kapka naděje.
Kapka naděje pro nemocné děti. Vendula Pizingerová rozdávala úsměvy i plyšáky

„Ačkoliv to může znamenat problém pro vedení všech nemocnic v republice, vnímám tuto iniciativu ve svém důsledku jako přínosnou. Systém českého zdravotnictví se musí změnit, stejně jako jeho financování. Problém spatřuji především v oblasti financování akutní péče, která je ve výsledku velmi prodělečná, a to i přes to, že její zajištění je prakticky nejnáročnější. Vedení nemocnic má jasně dané mantinely, za které se nedá zajít," vyjádřil se po jednání Stanislav Holobrada. S mladými lékaři se opět sejde v příštím týdnu. 

„Jsme moc rádi za otevřené a konstruktivní jednání s managementem naší nemocnice, které chápe nutnost systémových změn. Pracovní podmínky lékařů napříč nemocnicemi jsou dlouhodobě zoufalé. Sloužící lékař stráví v práci za rok v přepočtu 100 až 120 pracovních dní navíc oproti běžně pracujícím. Jeho kvalifikace je vysoká a zodpovědnost neoddiskutovatelná. Hodinová sazba lékaře je přitom nízká. Navíc 80 procent času tráví administrativou. Únava a nepřítomnost lékařů doma pak přirozeně neblaze dopadá na jejich rodinný život. Lékař samotný, pečující o zdraví tolika lidí okolo, nemá čas na své blízké ani na vlastní základní životní potřeby a žije život příkladně nezdravý," řekla za Sekci mladých lékařů příbramská lékařka Hana Donovalová.