Všeobecná zdravotní pojišťovna a kraj poskytly společnosti provozující v Sedlčanech zdravotní péči lhůtu, aby chybějící lékaře pro znovuotevření lůžkového oddělení zajistila.

Mediterra tento úkol nezvládla s odvoláním na to, že oslovila celkem 250 lékařů, ale nikdo z nich pracovní nabídku nepřijal.

„Musíme proto přistoupit od 1. července k záložní variantě, kterou jsme připravili ve spolupráci s vedením krajského úřadu a VZP. Rozšiřuje spektrum ambulantních služeb a následné péče pro občany Sedlčan a spádového regionu," uvedl ředitel nemocnice Roman Vanžura.

"Rozšíří se počet lůžek dlouhodobé ošetřovatelské péče, část z nich bude v budoucnu převedena na oddělení následné péče. Dojde k vytvoření takzvaných expektačních lůžek pro krátkodobé sledování pacientů. V ambulantní péči bude zavedena nepřetržitá služba na chirurgické ambulanci. Rozšíří se ordinační hodiny na interní ambulanci, endoskopii, neurologii a rehabilitaci," sdělil Vanžura.

V nové struktuře máte závazek nepřetržitého provozu chirurgické ambulance. Znamená to, že v kteroukoliv denní a noční dobu lékař ošetří lékař pacienta a necháte ho pak den na dospávacím pokoji?

Ano, neustále bude zajištěna služba na chirurgické ambulanci lékař a sestra. V případě úrazu, alergické reakce, bolestí břicha a podobně, pacienta vyšetří, mohou udělat základní laboratorní vyšetření a RTG a rozhodnout, zda postačí ambulantní léčba nebo zda bude potřeba pacienta odeslat na vyšší pracoviště. Je nutno říci, že se jedná o nepřetržitý provoz chirurgické ambulance, tím je dáno spektrum zdravotních problémů, pro které je tato služba určena.

Bude pacient od některé hodiny platit při využití chirurgické nebo interní ambulance poplatek za pohotovost?

Ano. Poplatek 90 Kč bude vybírán v době od 15.30 do 7 hodin ve všedních dnech a od 7 do 7 hodin v sobotu, v neděli a o svátcích, tak, jako je tomu v jakémkoliv jiném zdravotnickém zařízení.

Na zastupitelstvu jste hovořil o rozšíření služeb o domácí péči. Přítomní lékaři vás ujistili, že tato služba v Sedlčanech funguje bez problémů již léta. Vypustili jste ji proto z nabízené struktury?

Ano, jak ze strany praktických lékařů, tak i VZP bylo konstatováno, že kapacita domácí péče je v regionu dostatečná, a proto jsme na rozšíření této služby netrvali.

Právnička na březnovém zastupitelstvu potvrdila, že Mediterra zrušením lůžkového interního oddělení porušila smlouvu uzavřenou mezi městem Sedlčany a společností Mediterra-Sedlčany. Připouštíte si variantu, že by město smlouvu vypovědělo a uzavřelo jí s jiným poskytovatelem?

Ohledně smlouvy s městem jsme již avizovali náš zájem na její úpravě tak, aby odpovídala nově vzniklé situaci, a aby došlo k odstranění některých historických nejasností a nepřesností, které vyplývají z dnes již patnáctiletého odstupu od jejího uzavření. Budeme se zástupci radnice jednat a věřím, že nalezneme řešení uspokojivé pro obě strany. Nemohu spekulovat o tom, jaký další postup město zvolí, ale opakuji, že máme zájem v naší spolupráci pokračovat.

Ve struktuře zajištění lůžkové péče, která má platit od července, hovoříte o 50 lůžkách dlouhodobé péče o 18 následné intenzivní péče (NIP) a osmi dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP). Můžete laicky upřesnit, jací pacienti na nich budou hospitalizováni?

Hlavním posláním pracovišť NIP je bezpečné a v závislosti na stavu pacienta rychlé odpojení pacienta od umělé plicní ventilace, optimalizace jeho zdravotního stavu a překlad na lůžko dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče či propuštění do následné, ošetřovatelské nebo domácí péče. DIOP je pracoviště poskytující intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a nebo pacientům se závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči o dýchací cesty. Dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péčí o dýchací cesty se rozumí pravidelná toaleta dýchacích cest, oxygenoterapie, odsávání, zvlhčování a péče o tracheostomii.

Budou na tato lůžka přednostně přijímáni pacienti z Příbramska?

Ano, pacienti z resuscitačních a intenzivních lůžek z příbramské nemocnice a pacienti ze sedlčanského regionu vždy měli a budou mít i nadále přednost.

Marie Břeňová