Nemocnice se tak zařadila do celostátní sítě iktových center. „Ocenění je výsledkem několikaletého úsilí kolektivu lékařů, sester a samozřejmě managementu nemocnice. I když z tohoto rozhodnutí budou profitovat především pacienti neurologického oddělení, nebylo by se tak stalo bez aktivní spolupráce záchranné služby s oddělením akutního příjmu nemocnice, na vysoké úrovni pracující JIP interních oborů, oddělení zobrazovacích metod, biochemie a hematologie a samozřejmě oddělení léčebné rehabilitace," poznamenal ředitel nemocnice Stanislav Holobrada.

Problematika diagnostiky a léčby cévních onemocnění mozku je záležitost multioborová a týká se i oborů chirurgických. Ne každá nemocnice má podle Holobrady tým kvalifikovaných cévních chirurgů, jako ta příbramská. ⋌(maja)