„Tato budova byla v nemocnici postavena v roce 1955 a několik desítek let poté do ní nebylo téměř vůbec investováno ve smyslu zásadních úprav. Tomu bohužel odpovídá stav jednotlivých křídel jak z pohledu stavebního, tak z pohledu medicínského,“ potvrdil nutnost oprav ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada.

V křídle budou například ambulance a lůžkové jednotky operačních oborů, chirurgická JIP, anestezie a intenzívní medicína a diagnostika počínaje zobrazovacími metodami. V budově budou i pracovny lékařů, šatny zaměstnanců a technické zázemí.

Oprava budovy je spolufinancovaná z Regionálního operačního programu Střední Čechy a stála přes 38 milionů korun.
Slavnostního otevření rekonstruované části nemocnice se zúčastní středočeský hejtman David Rath.