VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Jan Neoral sjednocuje neprodejné starosty

PŘÍBRAMSKO - Starosta Trokavce Jan Neoral rozeslal 737 e-mailů obcím zokolí Brd, vněmž je vyzývá ve společný boj proti umístění radaru vČeské republice.

10.8.2007 2
SDÍLEJ:

Jan Neoral, starosta Trokavce, je zásadně proti umístění radaru v Brdech.Foto: DENÍK/Archiv

Pětatřicet brdských starostů se na schůzce v Rožmitále rozhodlo oslovit větší počet ostatních obcí v okolí Brd kvůli společnému postupu pro umístění amerického radaru vČesku. Starostu Trokavce Jana Neorala pak pověřili vypracování návrhu a sepsáním otevřeného dopisu.“Smyslem bylo zjistit stanovisko starostů ohledně radarové základny USA na našem území,“ vysvětlil Neoral.

Začátkem tohoto týdne rozeslal Neoral 737 e-mailů obcím v širokém okolí brdských lesů. „Kopie dopisů budou rozeslány jednotlivým členům vlády, poslancům, senátorům, významným osobnostem u nás i v zahraničí, stranám Zelených v celém světě, ale i Kongresu USA,“ vyjmenoval Jan Neoral, komu všemu jsou e-maily určeny. Kromě toho je dostane i devadesát světových tiskových redakcí a televizí. Neoral vdopisech starosty požádal o souhlas, zda se chtějí připojit ke společnému boji proti umístění radaru vzemi. „Chceme vědět, zda chtějí společně čelit americkým plánům směřujícím kvybudování základny vnaší zemi. Politici se vymlouvají, že občané nejsou dostatečně chytří na to, aby rozhodli. Proto chceme názor občanů zjistit sami a zveřejnit jej,“ doplnil Neoral, který chce tímto sjednotit, jak sám uvedl, všechny rozumné a neprodejné starosty.

 

Průvodní dopis pro vládu a další politiky a starosty obcí

Myšlenka spojit své síly proti lžím a demagogii vlády a politiků, a zabránit tak výstavbě amerického radaru vBrdech, vznikla 28. června na shromáždění 35 starostů v Rožmitále. Obracíme se na Vás dnes proto, abychom naplnili tuto myšlenku a sjednotili postup všech rozumných a neprodejných starostů proti zamýšlené výstavbě cizí vojenské radarové základny na našem území - a požádali Vás osobně o pomoc. Obracíme se na 737 obcí.

Způsob, jakým je až dosud ze strany vlády o zmíněném radaru jednáno, vyvolává nejhlubší obavy u dvou třetin občanů České republiky.

Náš postoj naprosto není projevem antiamerikanismu, levicového nebo dokonce komunistického smýšlení, jak je nám zastánci radaru podsouváno. Například profesor Erazim Kohák, filozof, který prožil 30 let v USA, kde žijí dále jeho děti, rozhodně nemůže být považován za komunistu - a přesto se velmi přesvědčivě postavil za referendum a proti svévolnému a arogantnímu postupu některých vládních politiků ve věci radaru. Stejně pan Ing. A. V. Stoy, Ph. D., jeden z organizátorů Výzvy „Pro referendum“. Žil v USA 20 let, obdržel od prezidenta USA vyznamenání za zásluhy. Ten rovněž nemůže být viněn z antiamerikanismu. A mohli bychom jmenovat řadu dalších významných osobností.

Jsme zneklidněni způsobem, jakým je až dosud s námi o zmíněném radaru jednáno. Naprosto katastrofální úroveň komunikace směrem k veřejnosti, amatérismus a lži o radaru vyvolávají nejhlubší obavy u dvou třetin občanů České republiky. Jsme zneklidněni tím, že vláda a politici přestali zcela komunikovat o radaru s občany, přestože to je jejich základní povinnost, a postavili mezi sebe a občany Tomáše Klvaňu, ředitele americké tabákové firmy British American Tobacco, který za státní peníze a nevybíravými metodami občany neinformuje, ale nepřesvědčivě přesvědčuje, aby sradarem souhlasili. Je naprostým výsměchem, že vláda posílá na besedy, které veřejnými besedami ve skutečnosti nejsou, namísto slíbených odborníků laiky – například herce, kteří o účincích radaru nevědí naprosto nic.

President Klaus už vytknul vládě, že přehlíží hlasy většiny občanů ČR a vládnímu tabákovému mluvčímu jeho protiobčanské jednání.

Umístění cizího radaru na našem území prosazují politici a strany, kteří kničemu podobnému nedostali od svých voličů mandát. Ostentativně pohrdají míněním většiny občanů této země, jejichž odpor vůči radaru potvrzují všechny dosavadní průzkumy veřejného mínění. Neberou žádné ohledy ani na jednoznačně odmítavý postoj místních obyvatel vyjádřený ve všech dosud konaných lokálních referendech a anketách v obcích v okolí Brd, kterých už bylo na dvě desítky - a všechny skoro stoprocentně proti radaru.

Nutnost zřízení radaru je zdůvodňována argumenty, v jejichž věrohodnost patrně nevěří ani ti, kdo je propagují. Jednou se mluví o údajné hrozbě ze Severní Koreje, jindy o hrozbě zÍránu. Podobným hrozbám, i kdyby existovaly, nelze přece čelit militarizací planety a přilehlého vesmíru. Jediná hrozba, která vsouvislosti sradarem existuje zcela nepochybně, je právě hrozba nových závodů ve zbrojení, které tento jednostranný krok jedné velmoci nutně musí vyvolat a bohužel již i vyvolává. Pár našich politiků, v čele s premiérem Topolánkem, od samého počátku o radaru uvádí nepravdivé informace. Na základě právě zveřejněných videozáznamů z besedy v Borovně je prokázáno, že sám premiér použil lži dokonce i při interpelacích v parlamentu. Premiér neříká pravdu o neškodnosti radaru, o prospěchu tohoto zařízení, o dopadu radaru na zdraví naše a našich rodin.

Po nedobrých zkušenostech zminulosti nechceme sloužit jako pěšáci na šachovnici mocných a přejeme si, aby tuto nedůstojnou roli odmítli i naši politici. To je způsob, jakým mohou prokázat svoji kompetentnost a zodpovědnost, o níž tak často hovoří.

Instalace radaru je vydávána za nejúčinnější způsob ochrany Evropy. Ti, kdo o stavbu radaru vnaší zemi usilují, chtějí Evropu chránit i přesto, že je o to nikdo znašich evropských partnerů nežádal. Tato nevyžádaná pomoc Evropu spíše rozbíjí než ochraňuje a také proti tomu důrazně protestujeme. Jen velice naivní lidé by mohli přehlédnout, že Evropu chtějí svými jednostrannými kroky ochraňovat právě vlády dvou zemí - České republiky a Polska - které mají vůči evropské integraci zdaleka nejvíce výhrad. Považujeme proto tento postup za velmi pokrytecký.

Za podobně neupřímné považujeme řeči o tom, že radar vkombinaci sraketami ochrání i naši zemi. Chceme být chráněni systémem mezinárodních smluv, který je však – jak o tom svědčí mimo jiné poslední kroky Ruska – připravovanou stavbou výrazně oslabován. Jak máme vůbec věřit, že zde jde o naše zdraví a životy, když přední politici nejsou schopni splnit ani své nedávné sliby o tom, že stavba bude umístěna dostatečně daleko od nejbližších obydlí. A už vůbec nás neuklidňují šokující výroky premiéra, že lidé přece vždycky umírali a budou umírat. To nejsou slova zodpovědného státníka, ale cynika.

Jsme přesvědčeni, že připravovaná stavba radaru nevyřeší žádný zexistujících problémů. Právě naopak. Snaha militarizovat citlivý prostor ve středu Evropy už nyní způsobuje problémy nové a závažnější než ty, které měly být údajně řešeny.

Jak informovala 6. 8. 2007 naše i zahraniční media, Sněmovna reprezentantů Kongresu USA a senátní výbor vyškrtnuli už z financování antiraketový systém v Polsku a na polovinu omezili výdaje na evropský systém protiraketové obrany. Nemají zájem financovat nefunkční systém radaru XBR v Evropě. Několik našich politiků ale tvrdošíjně i přesto prosazuje výstavbu této základny v ČR, třeba i bez raket. To už je obtížně pochopitelné - naši politici se snaží prosadit něco, o čem začali pochybovat i kongresmani USA, státníci a světoví vědci, něco, nač i Kongres odmítá dávat peníze.

Je nutno si uvědomit, že slova o obraně České republiky radarem jsou lživá - odborníci už vysvětlili, že radar je především určen k obraně radarů v Grónsku a na Aljašce, a pak k ochraně území USA. Snahou USA je přemístit linii možného střetu raket a antiraket nad území jiných států, nad území Evropy. To, že se zamoří radioaktivním spadem Evropa a nikoli USA - to už pro Bushovu administrativu není tak podstatné.

Tady vůbec nejde o antiamerikanismus, tady jde o příběh krále a jím obětovaného pěšáka. O přežití. A mohou-li to USA udělat na úkor Evropy, věřte, že to udělají. Íránský terorismus a jeho balistické střely - to je jen stínová hra, vymyšlené zdůvodnění toho, co sem právě hodlají za vydatné pomoci našich několika prodejných politiků strčit.

Proto se na Vás obracíme sžádostí, abyste slova o zodpovědnosti, kompetentnosti našich politiků a o zájmech naší země zbavili pachuti licoměrnosti a pomohli je naplnit skutečným obsahem vsouladu svůlí většiny našich obyvatel a vašich voličů.

Jan Neoral, starosta Trokavce

 

Dopis adresovaný do USA Nancy Pelosi, předsedkyni Sněmovny reprezentantů

Vážená paní předsedkyně,

vláda pana prezidenta Bushe plánuje umístit v krásných lesích pohoří Brdy uprostřed České republiky radar XBR jako součást americké národní protiraketové obrany. Radar má být umístěn do husté občanské zástavby tvořené desítkami obcí, přičemž nejbližší obec se nachází dokonce jen 0,65 mile daleko.

Vážená paní předsedkyně, chceme Vás jako starostové (….) obcí informovat, že nejen my, ale také většina obyvatel České republiky nesouhlasí s umístěním zmíněného radaru kdekoliv na našem území. Výstavba radaru o takovém výkonu hrozí negativními dopady na zdraví obyvatel v širokém okolí a představuje hrozbu pro životní prostředí obecně.

Nejde nám však zdaleka jen o naše místní zájmy. Zmíněný projekt Bushovy vlády již nyní vyvolává velmi nepříznivé dopady na mezinárodním poli. Ani vnejmenším neřeší problém mezinárodního terorismu. Spouští však nové kolo zbrojení a vyvolává nedůvěru mezi národy a velmocemi. Přesně to teroristům nepochybně vyhovuje a usnadňuje jim jejich ataky na civilizovaný svět a na jeho hodnoty.

Vážená paní předsedkyně, jsme hluboce znepokojeni tím, že vláda České republiky zcela nepokrytě ignoruje názory svých občanů a voličů vcelé této záležitosti. Odvolává se přitom na své spojenecké závazky vůči USA. Také pro nás starosty (….) obcí představují Spojené státy výrazný symbol demokracie. Proto považujeme za skandální, jestliže se česká vláda odvolává právě na Vaši zemi, aby tak zdůvodnila to, že ignoruje zájmy svých vlastních občanů. Chtěli bychom Vás informovat o tom, že voblasti proběhly již na dvě desítky referend, v nichž se občané bez ohledu na svoji politickou příslušnost zcela jednoznačně vyjádřili proti instalaci radaru.

Vážená paní předsedkyně, ujišťujeme Vás, že chceme společně s demokraticky cítícími lidmi veVaší zemi demokracii obhajovat. Radar, který určité zájmové skupiny chtějí instalovat na našem území, vnímáme jako překážku této naší přirozené spolupráce. Stavbu radaru vnímáme jako čin, který ve svých důsledcích nahrává našim společným nepřátelům.

Proto nepolevíme ve svých protestech a budeme se snažit zmíněné stavbě všemi legálními prostředky zabránit. Posiluje nás vědomí, že máme na své straně mínění převážné většinyobčanů České republiky. Byli bychom šťastni, pokud bychom mohli počítat také sVaší podporou. Chováme kVám sympatie a spojujeme sVámi velkou naději. Chtěli bychom Vás proto požádat, vážená paní předsedkyně Sněmovny reprezentantů, abyste toto naše stanovisko tlumočila svým kolegům.

 

10.8.2007 VSTUP DO DISKUSE 2
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 25 000 Kč

Pracovníci pro zpracování textů Tvorba a zpracování pracovních manuálů. Požadované vzdělání: úsv. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: tvorba a zpracování pracovních manuálů, Nabízíme práci pro zájemce kteří umí zpracovávat získané informace do pracovních manuálů, Zaměstnanecké výhody: vzdělávání, prémie, Nástup možný ihned. Mzda: 25 000,- až 30 000,- Kč, Kontakt: : Chlapovičová Petra, tel.: 318 690 644, e-mail: info@ok-aviation.cz, Místo výkonu práce:OK AVIATION Service, s.r.o., Drásov č.p. 201, Příbram 1. Pracoviště: Ok aviation service, s.r.o., 261 01 Příbram 1. Informace: Petra Chlapovičová, +420 318 690 644.

Výroba - Výroba Obsluha strojů 13 500 Kč

Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků Pracovník/ce potravinářské výroby. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Noční provoz, úvazek: . Mzda min. 13500 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: Pozice: pracovník/ce potravinářské výroby, OC, Jedná se o noční směny., Nástup: ihned Mzda: od 13 500,- Kč, Kontakt: Krůtová Lenka, tel.: 318 403 135 (6:00 - 14:30 hod.), e-mail: p.personalni@pekarnahorovice.cz, Místo výkonu práce: PAC Hořovice s.r.o., Plynárenská 321, Příbram I. Pracoviště: Pac hořovice s.r.o. provoz příbram, Plynárenská, č.p. 321, 261 01 Příbram 1. Informace: Lenka Krůtová, +420 318 403 135.

Výroba - Výroba Obsluha strojů 18 000 Kč

Obsluha šicích a vyšívacích strojů Šičky rukavic - štep. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Pozice: šičky rukavic - štep, Hledáme zaměstnance na plný úvazek - šičky rukavic na pozici štep. Praxe v oboru nutná, v roce 2018 bude možné zaškolit.Možné absolvování rekvalifikačního kurzu - od 1.9.2018 zajištěné firmou., Nástup: od 1.12.2017 na dobu určitou do 31.12.2018, Kontakt: Osičková Ludmila, tel.: 603 503 022 (8:00 - 16:00 hod.), e-mail: lindao.gloves@gmail.com, Místo výkonu práce: Georges Morand Production, s.r.o., Na Zlaté stezce č.p. 1073, 263 01 Dobříš. Pracoviště: Georges morand production, s.r.o., Na Zlaté stezce, č.p. 1073, 263 01 Dobříš. Informace: Ludmila Osičková, +420 603 503 022.

Řemeslné práce - Řemeslné práce Svářeč 25 000 Kč

Svářeči Svářeči. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Pozice: Svářeči, Požadujeme: nutnost znalosti výkresové dokumentace, řidičské oprávnění - výhodou - skupina C, vysokozdvižné vozíky, pracovní plošiny, zkoušky svařování - CO2, výhodou - jazyková znalost, vazačské a jeřábnické zkoušky, Zaměstnanecké výhody: příspěvky na oběd, Nástup možný ihned. Mzda: od 25 000,- do 40 000,- Kč, práce přesčas s bonifikací 25/50/100%, Kontakt: Kovařík Jakub Ing., tel.: 604 847 608, e-mail: kovarik.jakub@technoing.cz, Tel. fyz. pracoviště: 318 533 981, Místo výkonu práce: KK T E CH N O I N G spol. s r.o. provozovna Dobříš, Rosovická č.p. 1896, Dobříš. Pracoviště: Kk t e ch n o i n g spol. s r.o. provozovna dobříš, Rosovická, č.p. 1896, 263 01 Dobříš. Informace: Jakub Kovařík, +420 604 847 608.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Jako první na Vysočině zahájili v sobotu letošní sezonu motorkáři ve Velkém Meziříčí. Na tamním náměstí se jich sešlo několik set, ke zdařilé akci přispělo slunečné počasí.
9

Nešvary motorkářů? Nepozornost, rychlá jízda i špatné oblečení

V Křečovicích se kromě filmu Vesničko má středisková natáčely filmy o díle Josefa Suka nebo Farářův konec.
197

Příležitost pro region: snaha přilákat filmaře

Dopadení nizozemských agresorů a přes dvě promile po dvou pivech: videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku v úterý 24. dubna 2018.

Dvě výstavy začnou v Galerii Františka Drtikola

Příbram – Vernisáž výstavy sbírky knih Nejhezčí z babiček začíná v 17 hodin v 1. patře Galerie Františka Drtikola. Vystaveno je 250 vydání Babičky Boženy Němcové, nejvydávanější české knihy. V 18 hodin bude ve 2. patře galerie zahájena výstava Anna Vančátová Obrazy. V hudebním programu vystoupí Vladimír Matějka a Josef Krček.

V příbramské nemocnici zazní gospelový koncert

Příbram – Příbramská Oblastní nemocnice opět připravuje tradiční jarní gospelový koncert. Do Příbrami ve středu 16. května od 17 hodin přijede pražský sbor Maranatha Gospel Choir. Patří mezi největší a neuznávanější české smíšené pěvecké sbory, v jehož repertoáru je především současný gospel, ale i RnB, soul nebo tzv. populární hudbu. Sbor čítá více než 50 zpěváků (do Příbrami jich přijede kolem 40) a na pódiu jej doprovází živá kapela.

Cykloboxy slouží cyklistům zdarma

Příbram – S jarním počasím začala i cyklistická sezóna. Na autobusovém nádraží začalo fungovat šestnáct nových uzamykatelných boxů na kola. Osm jich je pod vlakovým a osm pod autobusovým nádražím. Do každého se vejdou až dvě dospělá jízdní kola, která ochrání kola nejen před zloději, ale i před nepřízní počasí a hodí se také pro uložení kočárků, koloběžek nebo in-line bruslí.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT