VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Jan Neoral sjednocuje neprodejné starosty

PŘÍBRAMSKO - Starosta Trokavce Jan Neoral rozeslal 737 e-mailů obcím zokolí Brd, vněmž je vyzývá ve společný boj proti umístění radaru vČeské republice.

10.8.2007 2
SDÍLEJ:

Jan Neoral, starosta Trokavce, je zásadně proti umístění radaru v Brdech.Foto: DENÍK/Archiv

Pětatřicet brdských starostů se na schůzce v Rožmitále rozhodlo oslovit větší počet ostatních obcí v okolí Brd kvůli společnému postupu pro umístění amerického radaru vČesku. Starostu Trokavce Jana Neorala pak pověřili vypracování návrhu a sepsáním otevřeného dopisu.“Smyslem bylo zjistit stanovisko starostů ohledně radarové základny USA na našem území,“ vysvětlil Neoral.

Začátkem tohoto týdne rozeslal Neoral 737 e-mailů obcím v širokém okolí brdských lesů. „Kopie dopisů budou rozeslány jednotlivým členům vlády, poslancům, senátorům, významným osobnostem u nás i v zahraničí, stranám Zelených v celém světě, ale i Kongresu USA,“ vyjmenoval Jan Neoral, komu všemu jsou e-maily určeny. Kromě toho je dostane i devadesát světových tiskových redakcí a televizí. Neoral vdopisech starosty požádal o souhlas, zda se chtějí připojit ke společnému boji proti umístění radaru vzemi. „Chceme vědět, zda chtějí společně čelit americkým plánům směřujícím kvybudování základny vnaší zemi. Politici se vymlouvají, že občané nejsou dostatečně chytří na to, aby rozhodli. Proto chceme názor občanů zjistit sami a zveřejnit jej,“ doplnil Neoral, který chce tímto sjednotit, jak sám uvedl, všechny rozumné a neprodejné starosty.

 

Průvodní dopis pro vládu a další politiky a starosty obcí

Myšlenka spojit své síly proti lžím a demagogii vlády a politiků, a zabránit tak výstavbě amerického radaru vBrdech, vznikla 28. června na shromáždění 35 starostů v Rožmitále. Obracíme se na Vás dnes proto, abychom naplnili tuto myšlenku a sjednotili postup všech rozumných a neprodejných starostů proti zamýšlené výstavbě cizí vojenské radarové základny na našem území - a požádali Vás osobně o pomoc. Obracíme se na 737 obcí.

Způsob, jakým je až dosud ze strany vlády o zmíněném radaru jednáno, vyvolává nejhlubší obavy u dvou třetin občanů České republiky.

Náš postoj naprosto není projevem antiamerikanismu, levicového nebo dokonce komunistického smýšlení, jak je nám zastánci radaru podsouváno. Například profesor Erazim Kohák, filozof, který prožil 30 let v USA, kde žijí dále jeho děti, rozhodně nemůže být považován za komunistu - a přesto se velmi přesvědčivě postavil za referendum a proti svévolnému a arogantnímu postupu některých vládních politiků ve věci radaru. Stejně pan Ing. A. V. Stoy, Ph. D., jeden z organizátorů Výzvy „Pro referendum“. Žil v USA 20 let, obdržel od prezidenta USA vyznamenání za zásluhy. Ten rovněž nemůže být viněn z antiamerikanismu. A mohli bychom jmenovat řadu dalších významných osobností.

Jsme zneklidněni způsobem, jakým je až dosud s námi o zmíněném radaru jednáno. Naprosto katastrofální úroveň komunikace směrem k veřejnosti, amatérismus a lži o radaru vyvolávají nejhlubší obavy u dvou třetin občanů České republiky. Jsme zneklidněni tím, že vláda a politici přestali zcela komunikovat o radaru s občany, přestože to je jejich základní povinnost, a postavili mezi sebe a občany Tomáše Klvaňu, ředitele americké tabákové firmy British American Tobacco, který za státní peníze a nevybíravými metodami občany neinformuje, ale nepřesvědčivě přesvědčuje, aby sradarem souhlasili. Je naprostým výsměchem, že vláda posílá na besedy, které veřejnými besedami ve skutečnosti nejsou, namísto slíbených odborníků laiky – například herce, kteří o účincích radaru nevědí naprosto nic.

President Klaus už vytknul vládě, že přehlíží hlasy většiny občanů ČR a vládnímu tabákovému mluvčímu jeho protiobčanské jednání.

Umístění cizího radaru na našem území prosazují politici a strany, kteří kničemu podobnému nedostali od svých voličů mandát. Ostentativně pohrdají míněním většiny občanů této země, jejichž odpor vůči radaru potvrzují všechny dosavadní průzkumy veřejného mínění. Neberou žádné ohledy ani na jednoznačně odmítavý postoj místních obyvatel vyjádřený ve všech dosud konaných lokálních referendech a anketách v obcích v okolí Brd, kterých už bylo na dvě desítky - a všechny skoro stoprocentně proti radaru.

Nutnost zřízení radaru je zdůvodňována argumenty, v jejichž věrohodnost patrně nevěří ani ti, kdo je propagují. Jednou se mluví o údajné hrozbě ze Severní Koreje, jindy o hrozbě zÍránu. Podobným hrozbám, i kdyby existovaly, nelze přece čelit militarizací planety a přilehlého vesmíru. Jediná hrozba, která vsouvislosti sradarem existuje zcela nepochybně, je právě hrozba nových závodů ve zbrojení, které tento jednostranný krok jedné velmoci nutně musí vyvolat a bohužel již i vyvolává. Pár našich politiků, v čele s premiérem Topolánkem, od samého počátku o radaru uvádí nepravdivé informace. Na základě právě zveřejněných videozáznamů z besedy v Borovně je prokázáno, že sám premiér použil lži dokonce i při interpelacích v parlamentu. Premiér neříká pravdu o neškodnosti radaru, o prospěchu tohoto zařízení, o dopadu radaru na zdraví naše a našich rodin.

Po nedobrých zkušenostech zminulosti nechceme sloužit jako pěšáci na šachovnici mocných a přejeme si, aby tuto nedůstojnou roli odmítli i naši politici. To je způsob, jakým mohou prokázat svoji kompetentnost a zodpovědnost, o níž tak často hovoří.

Instalace radaru je vydávána za nejúčinnější způsob ochrany Evropy. Ti, kdo o stavbu radaru vnaší zemi usilují, chtějí Evropu chránit i přesto, že je o to nikdo znašich evropských partnerů nežádal. Tato nevyžádaná pomoc Evropu spíše rozbíjí než ochraňuje a také proti tomu důrazně protestujeme. Jen velice naivní lidé by mohli přehlédnout, že Evropu chtějí svými jednostrannými kroky ochraňovat právě vlády dvou zemí - České republiky a Polska - které mají vůči evropské integraci zdaleka nejvíce výhrad. Považujeme proto tento postup za velmi pokrytecký.

Za podobně neupřímné považujeme řeči o tom, že radar vkombinaci sraketami ochrání i naši zemi. Chceme být chráněni systémem mezinárodních smluv, který je však – jak o tom svědčí mimo jiné poslední kroky Ruska – připravovanou stavbou výrazně oslabován. Jak máme vůbec věřit, že zde jde o naše zdraví a životy, když přední politici nejsou schopni splnit ani své nedávné sliby o tom, že stavba bude umístěna dostatečně daleko od nejbližších obydlí. A už vůbec nás neuklidňují šokující výroky premiéra, že lidé přece vždycky umírali a budou umírat. To nejsou slova zodpovědného státníka, ale cynika.

Jsme přesvědčeni, že připravovaná stavba radaru nevyřeší žádný zexistujících problémů. Právě naopak. Snaha militarizovat citlivý prostor ve středu Evropy už nyní způsobuje problémy nové a závažnější než ty, které měly být údajně řešeny.

Jak informovala 6. 8. 2007 naše i zahraniční media, Sněmovna reprezentantů Kongresu USA a senátní výbor vyškrtnuli už z financování antiraketový systém v Polsku a na polovinu omezili výdaje na evropský systém protiraketové obrany. Nemají zájem financovat nefunkční systém radaru XBR v Evropě. Několik našich politiků ale tvrdošíjně i přesto prosazuje výstavbu této základny v ČR, třeba i bez raket. To už je obtížně pochopitelné - naši politici se snaží prosadit něco, o čem začali pochybovat i kongresmani USA, státníci a světoví vědci, něco, nač i Kongres odmítá dávat peníze.

Je nutno si uvědomit, že slova o obraně České republiky radarem jsou lživá - odborníci už vysvětlili, že radar je především určen k obraně radarů v Grónsku a na Aljašce, a pak k ochraně území USA. Snahou USA je přemístit linii možného střetu raket a antiraket nad území jiných států, nad území Evropy. To, že se zamoří radioaktivním spadem Evropa a nikoli USA - to už pro Bushovu administrativu není tak podstatné.

Tady vůbec nejde o antiamerikanismus, tady jde o příběh krále a jím obětovaného pěšáka. O přežití. A mohou-li to USA udělat na úkor Evropy, věřte, že to udělají. Íránský terorismus a jeho balistické střely - to je jen stínová hra, vymyšlené zdůvodnění toho, co sem právě hodlají za vydatné pomoci našich několika prodejných politiků strčit.

Proto se na Vás obracíme sžádostí, abyste slova o zodpovědnosti, kompetentnosti našich politiků a o zájmech naší země zbavili pachuti licoměrnosti a pomohli je naplnit skutečným obsahem vsouladu svůlí většiny našich obyvatel a vašich voličů.

Jan Neoral, starosta Trokavce

 

Dopis adresovaný do USA Nancy Pelosi, předsedkyni Sněmovny reprezentantů

Vážená paní předsedkyně,

vláda pana prezidenta Bushe plánuje umístit v krásných lesích pohoří Brdy uprostřed České republiky radar XBR jako součást americké národní protiraketové obrany. Radar má být umístěn do husté občanské zástavby tvořené desítkami obcí, přičemž nejbližší obec se nachází dokonce jen 0,65 mile daleko.

Vážená paní předsedkyně, chceme Vás jako starostové (….) obcí informovat, že nejen my, ale také většina obyvatel České republiky nesouhlasí s umístěním zmíněného radaru kdekoliv na našem území. Výstavba radaru o takovém výkonu hrozí negativními dopady na zdraví obyvatel v širokém okolí a představuje hrozbu pro životní prostředí obecně.

Nejde nám však zdaleka jen o naše místní zájmy. Zmíněný projekt Bushovy vlády již nyní vyvolává velmi nepříznivé dopady na mezinárodním poli. Ani vnejmenším neřeší problém mezinárodního terorismu. Spouští však nové kolo zbrojení a vyvolává nedůvěru mezi národy a velmocemi. Přesně to teroristům nepochybně vyhovuje a usnadňuje jim jejich ataky na civilizovaný svět a na jeho hodnoty.

Vážená paní předsedkyně, jsme hluboce znepokojeni tím, že vláda České republiky zcela nepokrytě ignoruje názory svých občanů a voličů vcelé této záležitosti. Odvolává se přitom na své spojenecké závazky vůči USA. Také pro nás starosty (….) obcí představují Spojené státy výrazný symbol demokracie. Proto považujeme za skandální, jestliže se česká vláda odvolává právě na Vaši zemi, aby tak zdůvodnila to, že ignoruje zájmy svých vlastních občanů. Chtěli bychom Vás informovat o tom, že voblasti proběhly již na dvě desítky referend, v nichž se občané bez ohledu na svoji politickou příslušnost zcela jednoznačně vyjádřili proti instalaci radaru.

Vážená paní předsedkyně, ujišťujeme Vás, že chceme společně s demokraticky cítícími lidmi veVaší zemi demokracii obhajovat. Radar, který určité zájmové skupiny chtějí instalovat na našem území, vnímáme jako překážku této naší přirozené spolupráce. Stavbu radaru vnímáme jako čin, který ve svých důsledcích nahrává našim společným nepřátelům.

Proto nepolevíme ve svých protestech a budeme se snažit zmíněné stavbě všemi legálními prostředky zabránit. Posiluje nás vědomí, že máme na své straně mínění převážné většinyobčanů České republiky. Byli bychom šťastni, pokud bychom mohli počítat také sVaší podporou. Chováme kVám sympatie a spojujeme sVámi velkou naději. Chtěli bychom Vás proto požádat, vážená paní předsedkyně Sněmovny reprezentantů, abyste toto naše stanovisko tlumočila svým kolegům.

 

10.8.2007 VSTUP DO DISKUSE 2
SDÍLEJ:

SERVIS

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 20 000 Kč

Prodavači ostatního zboží v prodejnách Prodejci/ administrativa. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: prodejci/ administrativa, Náplní pracovní pozice je prodej dřevomateriálu ve firemní prodejně, zpracovávání nabídek/poptávek, nákupy zboží, jednání s dodavateli, skladové hospodářství, administrativní odpisy materiálu, atd., Požadujeme: Odolnost vůči stresu, pečlivost, osobní zodpovědnost., Nástup možný ihned. Mzda: 20 000,- Kč, Kontakt: Nováková Kateřina, e-mail: novakova@biossro.cz, Místo výkonu práce:BIOS s.r.o., U Pivovaru č.p. 1898, Dobříš. Pracoviště: Bios s.r.o., U Pivovaru, č.p. 1898, 263 01 Dobříš. Informace: Kateřina Nováková, .

Gastronomie - Gastronomie Cukrář, moučníkář 89 Kč

Cukráři (kromě šéfcukrářů) Cukrář/ka. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 89.2 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: cukrář/ka, Jedná se o výrobu zákusků a dortů.Ranní směna., Zkrácený pracovní úvazek cca30 hod., nebo dle domluvy., Požadavky:, vyučení není podmínkou, praxe a zkušenost v tomto oboru výhodou, Nástup od září 2018. Mzda: 89,20/hod., Kontakt: p.Vaněrková, tel.: 724 308 880, 318 632 588, od 8:00 do 13:00 hod.e-mail: pekarnauran@gmail.com, Místo výkonu práce:Roman Vaněrka, Pekárna a cukrárna Uran, Plzeňská 74, Příbram 1. Pracoviště: Pekárna a cukrárna uran, Plzeňská, č.p. 74, 261 01 Příbram 1. Informace: Vaněrková, +420 724 308 880,318 632 588.

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 18 000 Kč

Přepážkoví pracovníci na poštách Pracovníci přepážky. Požadované vzdělání: úsv. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 20600 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: pracovníci přepážky, Jak bude vypadat váš pracovní den:, - ráno si v týmu řekneme tipy pro dnešní den, - naladíte se do dobré nálady a s úsměvem otevřete přepážku, - budete pomáhat lidem odeslat poštu, vyplácet poukázky a důchody, vydávat balíčky, - během dne zároveň prodáváte poštovní ceniny a další služby, - nabízíte zákazníkům služby našich partnerů, které jim mohou usnadnit život , - jste k dispozici pro radu či informaci, Hodíte se k nám, protože:, - baví Vás kontakt s lidmi, - v práci máte rád/a pořádek, - jste týmový hráč a rád/a se učíte, - práce s počítačem pro Vás není problém, - máte středoškolské vzdělání s maturitou, Proč pracovat právě u nás?, - naučíme Vás vše, co budete k práci u nás potřebovat, - za odvedenou práci Vás odměníme motivující mzdou, - volno si užijete o 5týdenní dovolené, Máme pro Vás i další benefity (stravenky v hodnotě 70 Kč, ubytování ve firemních rekreačních zařízeních, příspěvky na dovolenou a dětské tábory, volno pro rodiče, aj.)., Uzavřeme s Vámi pracovní smlouvu na dobu určitou 1 rok a pokud se Vám bude u nás líbit, prodloužíme na dobu neurčitou. Lze i na zkrácený úvazek., Nástup: od 1.8.2018 na dobu určitou (smlouva na 1 rok). Mzda: 18 000,- až 20 600,- Kč, Kontakt: Procházková Romana Ing., tel.: 954 401 416, e-mail: prochazkova.romana@cpost.cz, Místo výkonu práce: ČESKÁ POŠTA, státní podnik- Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 2, 262 03 Nový Knín. Pracoviště: Česká pošta, státní podnik- nový knín, náměstí Jiřího z Poděbrad, č.p. 2, 262 03 Nový Knín. Informace: Romana Procházková, +420 954 401 416.

Výroba - Výroba Kvalitáři a testovači výrobků 19 000 Kč

Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) Laborant/ka. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: laborant/ka, Požadujeme: SŠ vzdělání chemického směru, znalost analytické a anorganické chemie a běžně používaných spektrálních metod. Základní znalost práce na PC, pečlivost, komunikativnost, manuální zručnost, ochotu dále se vzdělávat., Nabízíme: zázemí stabilní společnosti s dlouhodobou působností v dané oblasti, práci na hlavní pracovní poměr, možnost dalšího vzdělávání, pracovní oděv jeho praní a údržba, příspěvek na životní a penzijní pojištění, dotované závodní stravování 25,- Kč za oběd, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity, 5 týdnů dovolené, náborový příspěvek ve výši 20 000,- Kč., Nástup možný ihned na dobu určitou. Mzda: 19 000,- Kč, Kontakt: Kadlecová Blanka, tel.: 318 470 246, 601 090 968, e-mail: kadlecova@kovopb.cz, Místo výkonu práce: Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Kovohutě č.p. 530, Příbram VI-Březové Hory. Pracoviště: Kovohutě příbram nástupnická, a.s., Kovohutě, č.p. 530, 261 01 Příbram 1. Informace: Blanka Kadlecová, +420 318 470 246,601 090 968.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Celníci a inspektoři odhalili nelegální obchod s tygry
14

Šílené podmínky. Berousek prodával tygry Vietnamcům kvůli čínské medicíně

Přes suché a horké počasí letošního roku někteří nezodpovědní lidé hazardují a rozdělávají oheň v lese. Rozdělání ohně je porušením zákona o lesích a za daný přestupek je stanovena pokuta do výše patnácti tisíc korun.
5

Policisté řešili rozdělávání ohně a stanování v CHKO

Větší hrozba, než nehody: to, co nosí lidé v hlavě

Střední Čechy – Očkování proti pneumokoku. Jedna z prvních otázek, s níž se setkává každý, kdo řeší přijetí někoho ze svých blízkých do domova seniorů či obdobného zařízení. Pro leckoho je to překvapení. O invazivním pneumokoku se moc neví.

Tygři na porážku: Padla tři obvinění

Člen slavného cirkusového rodu Ludvík Berousek čelí podezření, že prodával tygry do vietnamských restaurací. Policisté a celníci v pondělí provedli razii v Berouskově zooparku v Bášti u Prahy a také v tržnici SAPA v Praze-Libuši.

Dům psího utrpení a dvoujazyčná likvidace gigantického burgeru: videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku v úterý 17. července 2018.

Hrozit ze vsi na Příbramsku bombami v Praze nebyl dobrý nápad

Střední Čechy – Pobavit se ohlášením jedné nálože podezřelému nestačilo – zavolal proto anonymně na městskou policii s upozorněním, že na Václaváku – tedy na Václavském náměstí v centru Prahy – jsou uloženy bomby čtyři. Udělal to jen tak – rozhodně ne proto, aby někde za bukem sledoval cvrkot, který jeho telefonát vyvolá (což u podobných skutků rozhodně nebývá ojedinělou pohnutkou).

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT