VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Jan Neoral sjednocuje neprodejné starosty

PŘÍBRAMSKO - Starosta Trokavce Jan Neoral rozeslal 737 e-mailů obcím zokolí Brd, vněmž je vyzývá ve společný boj proti umístění radaru vČeské republice.

10.8.2007 2
SDÍLEJ:

Jan Neoral, starosta Trokavce, je zásadně proti umístění radaru v Brdech.Foto: DENÍK/Archiv

Pětatřicet brdských starostů se na schůzce v Rožmitále rozhodlo oslovit větší počet ostatních obcí v okolí Brd kvůli společnému postupu pro umístění amerického radaru vČesku. Starostu Trokavce Jana Neorala pak pověřili vypracování návrhu a sepsáním otevřeného dopisu.“Smyslem bylo zjistit stanovisko starostů ohledně radarové základny USA na našem území,“ vysvětlil Neoral.

Začátkem tohoto týdne rozeslal Neoral 737 e-mailů obcím v širokém okolí brdských lesů. „Kopie dopisů budou rozeslány jednotlivým členům vlády, poslancům, senátorům, významným osobnostem u nás i v zahraničí, stranám Zelených v celém světě, ale i Kongresu USA,“ vyjmenoval Jan Neoral, komu všemu jsou e-maily určeny. Kromě toho je dostane i devadesát světových tiskových redakcí a televizí. Neoral vdopisech starosty požádal o souhlas, zda se chtějí připojit ke společnému boji proti umístění radaru vzemi. „Chceme vědět, zda chtějí společně čelit americkým plánům směřujícím kvybudování základny vnaší zemi. Politici se vymlouvají, že občané nejsou dostatečně chytří na to, aby rozhodli. Proto chceme názor občanů zjistit sami a zveřejnit jej,“ doplnil Neoral, který chce tímto sjednotit, jak sám uvedl, všechny rozumné a neprodejné starosty.

 

Průvodní dopis pro vládu a další politiky a starosty obcí

Myšlenka spojit své síly proti lžím a demagogii vlády a politiků, a zabránit tak výstavbě amerického radaru vBrdech, vznikla 28. června na shromáždění 35 starostů v Rožmitále. Obracíme se na Vás dnes proto, abychom naplnili tuto myšlenku a sjednotili postup všech rozumných a neprodejných starostů proti zamýšlené výstavbě cizí vojenské radarové základny na našem území - a požádali Vás osobně o pomoc. Obracíme se na 737 obcí.

Způsob, jakým je až dosud ze strany vlády o zmíněném radaru jednáno, vyvolává nejhlubší obavy u dvou třetin občanů České republiky.

Náš postoj naprosto není projevem antiamerikanismu, levicového nebo dokonce komunistického smýšlení, jak je nám zastánci radaru podsouváno. Například profesor Erazim Kohák, filozof, který prožil 30 let v USA, kde žijí dále jeho děti, rozhodně nemůže být považován za komunistu - a přesto se velmi přesvědčivě postavil za referendum a proti svévolnému a arogantnímu postupu některých vládních politiků ve věci radaru. Stejně pan Ing. A. V. Stoy, Ph. D., jeden z organizátorů Výzvy „Pro referendum“. Žil v USA 20 let, obdržel od prezidenta USA vyznamenání za zásluhy. Ten rovněž nemůže být viněn z antiamerikanismu. A mohli bychom jmenovat řadu dalších významných osobností.

Jsme zneklidněni způsobem, jakým je až dosud s námi o zmíněném radaru jednáno. Naprosto katastrofální úroveň komunikace směrem k veřejnosti, amatérismus a lži o radaru vyvolávají nejhlubší obavy u dvou třetin občanů České republiky. Jsme zneklidněni tím, že vláda a politici přestali zcela komunikovat o radaru s občany, přestože to je jejich základní povinnost, a postavili mezi sebe a občany Tomáše Klvaňu, ředitele americké tabákové firmy British American Tobacco, který za státní peníze a nevybíravými metodami občany neinformuje, ale nepřesvědčivě přesvědčuje, aby sradarem souhlasili. Je naprostým výsměchem, že vláda posílá na besedy, které veřejnými besedami ve skutečnosti nejsou, namísto slíbených odborníků laiky – například herce, kteří o účincích radaru nevědí naprosto nic.

President Klaus už vytknul vládě, že přehlíží hlasy většiny občanů ČR a vládnímu tabákovému mluvčímu jeho protiobčanské jednání.

Umístění cizího radaru na našem území prosazují politici a strany, kteří kničemu podobnému nedostali od svých voličů mandát. Ostentativně pohrdají míněním většiny občanů této země, jejichž odpor vůči radaru potvrzují všechny dosavadní průzkumy veřejného mínění. Neberou žádné ohledy ani na jednoznačně odmítavý postoj místních obyvatel vyjádřený ve všech dosud konaných lokálních referendech a anketách v obcích v okolí Brd, kterých už bylo na dvě desítky - a všechny skoro stoprocentně proti radaru.

Nutnost zřízení radaru je zdůvodňována argumenty, v jejichž věrohodnost patrně nevěří ani ti, kdo je propagují. Jednou se mluví o údajné hrozbě ze Severní Koreje, jindy o hrozbě zÍránu. Podobným hrozbám, i kdyby existovaly, nelze přece čelit militarizací planety a přilehlého vesmíru. Jediná hrozba, která vsouvislosti sradarem existuje zcela nepochybně, je právě hrozba nových závodů ve zbrojení, které tento jednostranný krok jedné velmoci nutně musí vyvolat a bohužel již i vyvolává. Pár našich politiků, v čele s premiérem Topolánkem, od samého počátku o radaru uvádí nepravdivé informace. Na základě právě zveřejněných videozáznamů z besedy v Borovně je prokázáno, že sám premiér použil lži dokonce i při interpelacích v parlamentu. Premiér neříká pravdu o neškodnosti radaru, o prospěchu tohoto zařízení, o dopadu radaru na zdraví naše a našich rodin.

Po nedobrých zkušenostech zminulosti nechceme sloužit jako pěšáci na šachovnici mocných a přejeme si, aby tuto nedůstojnou roli odmítli i naši politici. To je způsob, jakým mohou prokázat svoji kompetentnost a zodpovědnost, o níž tak často hovoří.

Instalace radaru je vydávána za nejúčinnější způsob ochrany Evropy. Ti, kdo o stavbu radaru vnaší zemi usilují, chtějí Evropu chránit i přesto, že je o to nikdo znašich evropských partnerů nežádal. Tato nevyžádaná pomoc Evropu spíše rozbíjí než ochraňuje a také proti tomu důrazně protestujeme. Jen velice naivní lidé by mohli přehlédnout, že Evropu chtějí svými jednostrannými kroky ochraňovat právě vlády dvou zemí - České republiky a Polska - které mají vůči evropské integraci zdaleka nejvíce výhrad. Považujeme proto tento postup za velmi pokrytecký.

Za podobně neupřímné považujeme řeči o tom, že radar vkombinaci sraketami ochrání i naši zemi. Chceme být chráněni systémem mezinárodních smluv, který je však – jak o tom svědčí mimo jiné poslední kroky Ruska – připravovanou stavbou výrazně oslabován. Jak máme vůbec věřit, že zde jde o naše zdraví a životy, když přední politici nejsou schopni splnit ani své nedávné sliby o tom, že stavba bude umístěna dostatečně daleko od nejbližších obydlí. A už vůbec nás neuklidňují šokující výroky premiéra, že lidé přece vždycky umírali a budou umírat. To nejsou slova zodpovědného státníka, ale cynika.

Jsme přesvědčeni, že připravovaná stavba radaru nevyřeší žádný zexistujících problémů. Právě naopak. Snaha militarizovat citlivý prostor ve středu Evropy už nyní způsobuje problémy nové a závažnější než ty, které měly být údajně řešeny.

Jak informovala 6. 8. 2007 naše i zahraniční media, Sněmovna reprezentantů Kongresu USA a senátní výbor vyškrtnuli už z financování antiraketový systém v Polsku a na polovinu omezili výdaje na evropský systém protiraketové obrany. Nemají zájem financovat nefunkční systém radaru XBR v Evropě. Několik našich politiků ale tvrdošíjně i přesto prosazuje výstavbu této základny v ČR, třeba i bez raket. To už je obtížně pochopitelné - naši politici se snaží prosadit něco, o čem začali pochybovat i kongresmani USA, státníci a světoví vědci, něco, nač i Kongres odmítá dávat peníze.

Je nutno si uvědomit, že slova o obraně České republiky radarem jsou lživá - odborníci už vysvětlili, že radar je především určen k obraně radarů v Grónsku a na Aljašce, a pak k ochraně území USA. Snahou USA je přemístit linii možného střetu raket a antiraket nad území jiných států, nad území Evropy. To, že se zamoří radioaktivním spadem Evropa a nikoli USA - to už pro Bushovu administrativu není tak podstatné.

Tady vůbec nejde o antiamerikanismus, tady jde o příběh krále a jím obětovaného pěšáka. O přežití. A mohou-li to USA udělat na úkor Evropy, věřte, že to udělají. Íránský terorismus a jeho balistické střely - to je jen stínová hra, vymyšlené zdůvodnění toho, co sem právě hodlají za vydatné pomoci našich několika prodejných politiků strčit.

Proto se na Vás obracíme sžádostí, abyste slova o zodpovědnosti, kompetentnosti našich politiků a o zájmech naší země zbavili pachuti licoměrnosti a pomohli je naplnit skutečným obsahem vsouladu svůlí většiny našich obyvatel a vašich voličů.

Jan Neoral, starosta Trokavce

 

Dopis adresovaný do USA Nancy Pelosi, předsedkyni Sněmovny reprezentantů

Vážená paní předsedkyně,

vláda pana prezidenta Bushe plánuje umístit v krásných lesích pohoří Brdy uprostřed České republiky radar XBR jako součást americké národní protiraketové obrany. Radar má být umístěn do husté občanské zástavby tvořené desítkami obcí, přičemž nejbližší obec se nachází dokonce jen 0,65 mile daleko.

Vážená paní předsedkyně, chceme Vás jako starostové (….) obcí informovat, že nejen my, ale také většina obyvatel České republiky nesouhlasí s umístěním zmíněného radaru kdekoliv na našem území. Výstavba radaru o takovém výkonu hrozí negativními dopady na zdraví obyvatel v širokém okolí a představuje hrozbu pro životní prostředí obecně.

Nejde nám však zdaleka jen o naše místní zájmy. Zmíněný projekt Bushovy vlády již nyní vyvolává velmi nepříznivé dopady na mezinárodním poli. Ani vnejmenším neřeší problém mezinárodního terorismu. Spouští však nové kolo zbrojení a vyvolává nedůvěru mezi národy a velmocemi. Přesně to teroristům nepochybně vyhovuje a usnadňuje jim jejich ataky na civilizovaný svět a na jeho hodnoty.

Vážená paní předsedkyně, jsme hluboce znepokojeni tím, že vláda České republiky zcela nepokrytě ignoruje názory svých občanů a voličů vcelé této záležitosti. Odvolává se přitom na své spojenecké závazky vůči USA. Také pro nás starosty (….) obcí představují Spojené státy výrazný symbol demokracie. Proto považujeme za skandální, jestliže se česká vláda odvolává právě na Vaši zemi, aby tak zdůvodnila to, že ignoruje zájmy svých vlastních občanů. Chtěli bychom Vás informovat o tom, že voblasti proběhly již na dvě desítky referend, v nichž se občané bez ohledu na svoji politickou příslušnost zcela jednoznačně vyjádřili proti instalaci radaru.

Vážená paní předsedkyně, ujišťujeme Vás, že chceme společně s demokraticky cítícími lidmi veVaší zemi demokracii obhajovat. Radar, který určité zájmové skupiny chtějí instalovat na našem území, vnímáme jako překážku této naší přirozené spolupráce. Stavbu radaru vnímáme jako čin, který ve svých důsledcích nahrává našim společným nepřátelům.

Proto nepolevíme ve svých protestech a budeme se snažit zmíněné stavbě všemi legálními prostředky zabránit. Posiluje nás vědomí, že máme na své straně mínění převážné většinyobčanů České republiky. Byli bychom šťastni, pokud bychom mohli počítat také sVaší podporou. Chováme kVám sympatie a spojujeme sVámi velkou naději. Chtěli bychom Vás proto požádat, vážená paní předsedkyně Sněmovny reprezentantů, abyste toto naše stanovisko tlumočila svým kolegům.

 

10.8.2007 VSTUP DO DISKUSE 2
SDÍLEJ:

SERVIS

Výroba - Technici v ostatních průmyslových oborech jinde 26 000 Kč Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení Technicko - hospodářský pracovník. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: technicko - hospodářský pracovník, Požadavky: ŘP sk. B výhodou, znalost práce na PC (word, excel), spolehlivost, samostatnost , Náplň práce: zpracování objednávek, příjem a kontrola faktur, vedení skladu, Zaměstnanecké výhody: příspěvek na penzijní pojištění, závodní stravování, Nástup možný ihned. Mzda: 26 000,- Kč, Kontakt: Kakus Robert Ing., tel.: 733 126 873 (po - pá 11:00 - 15:00 hod.), e-mail: kakus@intos-praha.cz, i osobně (Radětice 67, po+st+čt+pá 9:00 - 14:00 hod.), Místo výkonu práce: INTOS s.r.o., provozovna Radětice 67, 26231 Milín. Pracoviště: Intos s.r.o., provozovna [067], 262 31 Milín. Informace: Robert Kakus, +420 733 126 873. Služby - Služby Uklízeč, uklízečka 12 200 Kč Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních Pracovníci úklidu. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: pracovníci úklidu, OC, Zaměstnanecké výhody: stravování v Centru, příspěvek z FKSP na oběd a penzijní připojištění, 5-6 týdnů dovolené, poskytování volna z fondu pracovní doby pro využití rehabilitace, kadeřnice a pedikůry zaměstnanci Centra - 2 hodiny v každém kalendárním měsíci, Nástup: od 1.11.2018. Mzda: 12 200,- Kč, Kontakt: Ottová Zuzana, tel.: 318 679 412 (7:00 - 14:00 hod.), e-mail: sekretariat@centrumrozmital.cz, i osobně (kancelář Centra pí Ottová), Místo výkonu práce: Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb, Na spravedlnosti 589, 26242 Rožmitál pod Třemšínem. Pracoviště: Centrum rožmitál pod třemšínem, poskytovatel sociálních služeb [086], Na spravedlnosti, č.p. 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem. Informace: Zuzana Ottová, +420 318 679 412. Gastronomie - Gastronomie Pomocní kuchaři 12 200 Kč Pomocní kuchaři Pomocní kuchaři. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: pomocní kuchaři, OC, Pracovní doba dle naplánovaných směn, nepřetržitý propvoz, krátká a dlouhá směna, po tříměsíční zkušební době osobní ohodnocení. Vyžadujeme - pracovní nasazení, schopnost týmové spolupráce i samostatnost, vstřícnost, spolehlivost při plnění pracovních úkolů, výpis z rejstříku trestu. , Zaměstnanecké výhody: pracovní smlouva na dobu neurčitou, osobní ohodnocení, pravidelné půlroční odměny, stravování v Centru, příspěvek z FKSP na oběd a penzijní pojištění, 5 týdnů dovolené, poskytování volna z fondu pracovní doby pro využití rehabilitace, kadeřnice a pedikůry zaměstnanci Centra - 2 hodiny v každém kalendárním měsíci., Nástup: od 1.10.2018. Mzda: 12 200,- Kč, Kontakt: Ottová Zuzana, tel.: 318 679 412 (7:00 - 14:00 hod.), e-mail: sekretariat@centrumrozmital.cz, Místo výkonu práce: Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb, Na spravedlnosti 589, 26242 Rožmitál pod Třemšínem. Pracoviště: Centrum rožmitál pod třemšínem, poskytovatel sociálních služeb [086], Na spravedlnosti, č.p. 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem. Informace: Zuzana Ottová, +420 318 679 412. Výroba - Výroba Mechanici a opraváři osobních automobilů 12 200 Kč Mechanici a opraváři osobních automobilů Automechanici. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: automechanici, Přijmeme pracovníka na pozici automechanik. Požadujeme vyučení v oboru, pracovitost, spolehlivost, flexibilitu, praxe výhodou. Nabízíme práci v příjemném malém kolektivu, příspěvek na stravování. Možnost práce na zkrácený úvazek., Nástup možný ihned na dobu neurčitou. Mzda: 12 200,- až 30 000,- Kč, Kontakt: Lalák, tel.: 702 093 483, Místo výkonu práce: Václav Lalák, Zahradní č.p. 1242, 264 01 Sedlčany. Pracoviště: Václav lalák, sedlčany, Zahradní, č.p. 1242, 264 01 Sedlčany. Informace: Lalák, +420 702 093 483.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Miroslav Slepička je odnášen na nosítkách ze hřiště. Zlomil si kotník.
22

Slepička se v noci podrobí operaci

Karviná v ofenzivně laděném utkání porazila Příbram 4:1.
22

Strůjcem příbramské porážky byl bosenský záložník Letić

Ze světových her v Koreji přivezl berounský hasič medaile

Chungju (Jižní Korea) /FOTOGALERIE/ - Až v Jižní Koreji se od 10. do 17. září činili dva hasiči ze středních Čech. Dušan Plodr z berounské stanice profesionálů a jeho kolega Radek Kladiva z Vlašimi se ve městě Chungju zúčastnili 13. Světových hasičských her. 

Dobříš ocení významné osobnosti

Dobříš - Už jedenáct let se udělují Ceny města Dobříš osobnostem, které se významně zasadily o rozvoj města nebo o jeho dobré jméno. Nejinak tomu bude i tento víkend.

K PID se od října připojí všechny vlaky v kraji

Střední Čechy - Zásadní změna týkající se možnosti placení za jízdné čeká od počátku října cestující jezdící po středních Čechách vlakem. Bude plně dokončena integrace železnice na území kraje do systému Pražské integrované dopravy (PID). Včetně nového zavedení tarifních pásem 8 a 9.

Primář chirurgie: Spektrum našich operací se velmi blíží pražským pracovištím

Příbram /ROZHOVOR/ - MUDr. Jiří Svoboda je primářem chirurgického oddělení v Oblastní nemocnici v Příbrami již sedm let. Zajímá vás, jaká byla jeho cesta do Příbrami, i když o sobě říká, že je čistokrevný Pražák? A chcete vědět, v jakém sportu se stále účastní různých mistrovství světa nebo Evropy? Odpověď na tyto otázky najdete v následujícím rozhovoru.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT