Masokombinát v Příbrami propustil před víc než dvěma roky kvůli krachu zhruba dvě stovky lidí. Loni na jaře areál znovu ožil pod jiným majitelem, jinou firmou. Někteří propuštění lidé zde našli znovu místo, ale že by se do tohoto oboru noví uchazeči o práci zrovna hrnuli, se říci nedá.

Některé příbramské firmy převážně technického zaměření uvažují, čím by nové lidi nalákaly. Slibují víc peněz, školení, zaučení, delší dovolenou a podobně. V tom, jaká je nakonec realita, má každý své zkušenosti.

Provozovatelem příbramského masokombinátu je společnost Zeman – maso, uzeniny. Za maloobchod a výrobní provozy v Příbrami zodpovídá Eduard Koranda. O rozšiřování provozu, investicích i personálních záležitostech se můžete dočíst v následujícím rozhovoru.

Příbramský masokombinát funguje pod novým vedením už rok. Loni v květnu jste měli před sebou pořádné finanční sousto v podobě velkých investic do zanedbaného provozu. Co se za ten rok podařilo vybudovat, obnovit nebo zachránit?
Stavební i technický stav celého objektu v žádném případě neodpovídal tomu, že v něm ještě v roce 2013 probíhala výroba, technologie byla ve většině téměř nepoužitelná. To v plné míře vypovídá o tom, že absence investic do běžné údržby a rozvoje neměla pro bývalé vedení včetně vlastníků asi smysl, podnikatelský záměr byl zřejmě jiný. Celková cena za areál včetně následných investic z důvodů zmíněných výše přesáhla 100 milionů korun. Před zprovozněním příbramského masokombinátu byla nutná rekonstrukce porážky a výměna některých částí porážky, pořízení nové linky na bourání masa, balících linek a dalších menších výrobních zařízení. Následný investiční plán pro období 2016 – 2018 je rozdělen do tří částí a to – pořízení nové technologie, výstavba a opravy. V průběhu tohoto roku plánujeme investice do výměny a pořízení nových technologií a stavebních oprav až do výše cca 200 milionů, v průběhu roku 2017 a 2018 pak ve výši cca 100 mil. Když dnes vidím rozpočet investic a jejich nárůst oproti původně plánovaným, už mě několikrát napadla myšlenka, zda by nebylo lepší postavit nový výrobní závod na zelené louce, ale nyní už samozřejmě jdeme cestou obnovy příbramského masokombinátu.

Příbramsko stále vede v počtu lidí bez práce, přestože v kraji nezaměstnanost klesá. Dokonce jste se zmínil, že je problém „sehnat" lidi do provozu a zřejmě nepopřete ani vysokou fluktuaci. Může za tím být nedůvěra z dob krize masokombinátu, kdy mnoho lidí přišlo o práci, nebo nízké výdělky, které nezaručí zaměstnancům pokrytí všech potřebných životních nákladů, v neposlední řadě to může být neochota pracovat v tomto oboru. Jaký na to máte názor?
Nedůvěra potencionálních uchazečů vzhledem k neslavné historii masokombinátu respektive jeho krachu nám jistě při obsazování pozic ve výrobě nepomáhá. Na druhou stranu obecně upadá zájem o práci v oboru. V rámci regionu se s velmi podobnými problémy setkávají i ostatní výrobní závody např. i strojírenského zaměření. V lokalitě s tak velkou nezaměstnaností je to trochu paradox.

Pokud nemají zájem místní, kvalifikovaní lidé, po možnosti pracovat zřejmě ochotně „sáhnou" cizinci. Jaké procento mezi zaměstnanci masokombinátu tvoří a mají oproti našincům nějaké přednosti (jako například větší časovou flexibilitu)? Eduard Koranda, ředitel společnosti Zeman - maso, uzeniny v Příbrami.
Jako většina výrobních závodů v ČR i my se potýkáme s nedostatkem personálu na určitých pozicích. Pro velmi malý zájem ze strany českých uchazečů jsme nuceni využívat pracovníky ze zahraničí. Zaměstnávání cizinců nemá výhody, spíše je to nutnost kvůli zajištění plynulého chodu výroby a pokud jsme schopni určitou pozici obsadit místními lidmi, samozřejmě je upřednostňujeme před cizinci.

Které profese jsou personálně neobsazené, co musí zaměstnanec splňovat, jaké nejčastěji dělá chyby a co za dobře odvedenou práci firma zaměstnancům nabízí?
Vzhledem k tomu, že v letošním roce proběhne výstavba nové výrobní haly a celkově dojde k rozšíření výroby, budeme potřebovat doplnit především řezníky, dělníky do výroby, expedici, řidiče. Dále určitě rozšíříme technický servis závodu. Proto přijímáme údržbáře a elektrikáře. Společnost nabízí zaměstnancům kromě motivujícího finančního ohodnocení závislého na odvedených výkonech a stupni získané kvalifikace nebo zaučení i celou řadu benefitů. Zaměstnanci mají zvýhodněné firemní stravování formou kompletního obědového menu a svačin. Pro management i dělnické pozice pocházející z jiných regionů zajišťujeme ubytování. Přispíváme na dopravu do zaměstnání nebo přímo organizujeme svoz pracovníků. Dále nabízíme pozornosti k životnímu jubileu a výročí, dárky z našich výrobků k významným svátkům v průběhu roku pro všechny zaměstnance a k vybraným pozicím také možnost využívání mobilních telefonů a notebooků k soukromým účelům. Velmi podporujeme další odborné vzdělávání našich pracovníků a financujeme různé kurzy, semináře a rekvalifikace. Pokud se u pracovníků objevují při práci chyby, znovu je zaškolíme a snažíme se jim pomoci chyby minimalizovat. Pravidelně také pořádáme firemní společenské akce.

Pokračovat v provozu, který prošel finanční a třeba i morální krizí, jistě není jednoduché. Nesbíráte ještě teď ze strany odběratelů a partnerů pověstnou smetanu z dob vašich předchůdců?
Pravdou je, že se i po roce od koupě příbramského masokombinátu občas ještě potýkáme s negativní pověstí bývalých majitelů. Bylo těžké některé bývalé kvalifikované zaměstnance a obchodní partnery přesvědčit, že s předchozím managementem a podnikem nemá naše společnost nic společného, že si zakoupila v konkurzu pouze objekt a ponechala původní název a že jsme velkou společností s dlouholetou tradicí s pevným a významným postavením na trhu. S většinou obchodních partnerů jsme si tuto skutečnost vyjasnili a dnes úspěšně obchodujeme, pohledávky z minulosti si však musí řešit s bývalými vlastníky.

Má firma v plánu rozšířit provoz a nabídnout tak další pracovní místa? Pokud ano, tak v jakých profesích?
Aktuálně příbramský masokombinát zaměstnává zhruba 350 lidí. V letošním roce předpokládáme navýšení stavu na zhruba 400 a po ukončení výstavby a rekonstrukce závodu a investicích do technologií, které předpokládáme v roce 2018, očekáváme navýšení počtu přes 500 zaměstnanců. Průběžně nabíráme vhodné pracovníky na tyto pozice: řezníky na porážku a bourárnu, pracovní síly do výroby, expedice a pro obsluhu balících strojů, elektrikáře, údržbáře technického zázemí výrobního závodu a různé administrativní pozice.