Akademie sídlící v německém Neunburgu je institucí zabývající se vzděláváním veřejnosti a snažící se dosáhnout propojení významných geotopů, biotopů a hospodářských a technických památek. Kromě vytvoření spolupráce s příbramským muzeem kooperuje akademie také například s Národním parkem Šumava a Západočeskou univerzitou v Plzni.

Oba regiony, ve kterých tyto dvě organizace působí, spojuje podobná historie ohledně těžby, architektury či přírodního bohatství. Cílem návštěvy bylo vytvoření základů k budoucím setkáním, seminářům, exkurzím a řešení například závažné problematiky rekultivace krajiny po ukončené těžbě.

Ze setkání také vyplynul poznatek, že jak v Česku, tak v Německu upadá zájem mladých lidí o tato témata a skladbu návštěvníků různých expozic muzeí tvoří spíše turisté a školáci než vědci za účelem hlubšího studia.