Město Příbram má na svém území několik rybníků, jedním z nich je Čekalíkovský rybník, který se nachází mezi ulicemi Březnická a Milínská. Rybník byl dlouhé roky ve stavu, kdy si jen málokdo z nás dokázal představit jeho potenciál. Celá oblast, kdy na zarostlý rybník navazovala zahrádkářská kolonie, v posledních dvou letech zcela změnila podobu. Nevzhledná, neprůchozí část našeho města je nově zajímavým místem k odpočinku.

„Zrevitalizovaný prostor Čekalíkovského rybníka a jeho okolí je dalším obratlem Zelené páteře města, tedy oblasti podél Příbramského potoka. Na rozdíl od nedalekého sportovně rekreačního areálu Nový rybník je toto místo zamýšleno jako místo odpočinkové s několika herními prvky,“ říká na úvod starosta města Jan Konvalinka.

Revitalizace celé oblasti byla rozdělena do dvou částí – první se týkala odbahnění a úpravy samotného rybníka, druhá pak úpravy okolí. Ve druhé části se řešil nejen nový park, herní prvky, zeleň, ale vybudována byla také dvě nová parkoviště s celkem 45 parkovacími místy. Součástí parku je mobiliář, altán, mola, herní prvky a dodána bude ještě skluzavka.

close Nyní se dokončují poslední práce na revitalizaci oblasti Čekalíkovského rybníka. info Zdroj: Město Příbram zoom_in Nyní se dokončují poslední práce na revitalizaci oblasti Čekalíkovského rybníka.

„Tento park je odkazem na naše partnerství s italským městem Valle di Ledro. S ohledem na společnou historii byla oblast nově pojmenována Park Valle di Ledro, a v sobotu 27. května při slavnostním otevření místa veřejnosti bude také odhalena socha, kterou Příbrami do tohoto parku nechali vyrobit právě italští partneři. Sobotní program bude zahájen v 15.00,“ dodal starosta Konvalinka.