Pracovníci těchto služeb pořádají sérii setkání s veřejností napříč regionem. V březnu navštívili Nový Knín, v tomto měsíci se bude diskutovat v Dobříši.

Jak probíhalo setkání v Novém Kníně? Tématem setkání bylo zmapovat silné a slabé stránky systému poskytování sociálních služeb v regionu. Setkání se zúčastnili zástupci organizací poskytující sociální a návazné služby v území, zástupci obcí a veřejnost.

„Diskutovalo se o problematice lidí se zdravotním postižením, zejména malé možnosti uplatnění jak v zaměstnání, tak v případě volnočasových aktivit. Pozitivní zprávou je chystaný sociální podnik, který by se měl zabývat výrobou propagačních předmětů a který by dal těmto lidem práci,“ popsala setkání ředitelka sdružení Markéta Dvořáková.

Sezení také poukázalo na obtížnou situaci rodin s malými dětmi, zejména na nedostatek částečných úvazků. „V regionu chybí také služba na ochranu rodiny, která může zabránit odebrání dítěte z rodiny z nejrůznějších důvodů,“ zmínila Dvořáková.

Pokud se někdo potřebuje svěřit s problémem nebo poradit, může přijít na setkání. To nejbližší se koná v Dobříši 19. dubna od 18 do 19.30 hodin ve velkém sále Pastoračního centra sv. Tomáše.