Krabice zanechají volně položené vedle kontejnerů. Řešením je krabice roztrhat na menší kusy, aby se do kontejnerů vešly.

"S nešvarem ukládání odpadu mimo kontejnery se technické služby setkávají denně. Podle vyjádření TS jejich pracovníci denně najezdí kolem 80 kilometrů a odvezou v průměru 400 kilogramů odpadu uloženého právě mimo sběrné nádoby. Jedná se většinou o objemný odpad, k jehož odkládání slouží sběrný dvůr," popsala situaci mluvčí městského úřadu Eva Švehlová.

Vysvětlila, jak je to s použitím kontejnerů na odpad: "Kontejnery na tříděný odpad jsou určeny pro občany města, tudíž je možné uložit odpad na kterémkoliv místě ve městě. Jinak je tomu u osob právnických. Ty mají dle zákona povinnost zajistit si ukládání odpadu samy na své náklady."

Velmi často na krabicích zůstávají konkrétní jména a adresy. V případě, že pracovníci technických služeb nebo strážníci městské policie zjistí, kdo odpady mimo kontejnery ukládá, jsou tyto přestupky řešeny na Odboru životního prostředí města Příbram. Po prošetření jsou ukládány pokuty.

Město má v současné době 103 takzvaných hnízd pro tříděný odpad, dále 25 jednotlivých kontejnerů a navíc čtyři hnízda, kde jsou s ohledem na estetično kontejnery zapuštěny do země, tak jako právě na náměstí T. G. Masaryka.