Vedle Svaté Hory a českobratrského kostela na Březových Horách měli lidé možnost strávit noc i v kostele svatého Jakuba staršího na náměstí TGM. Součástí programu byla i prohlídka kostela s výkladem, promítání filmů pro děti i malé občerstvení, které připravili organizátoři slavnosti. Na začátku Noci kostelů v Příbrami pozdravil účastníky i místostarosta Příbrami Václav Černý.