U noclehárny je číslo uživatelů nižší, v seznamech je zapsáno unikátních 92 jmen, konkrétně 17 žen a 75 mužů. „Podmínkou, aby mohli klienti zařízení využívat, je nejen uhrazení poplatku, ale především pravidlo, kdy osoba usilující o pobyt v zařízení, nesmí být pod vlivem alkoholu. Mezi pravidly je mimo jiné také potřeba dodržování hygieny, s čímž mají někteří uživatelé problémy,“ uvedla tisková mluvčí města Eva Švehlová.

Kapacita denního zařízení je 30 míst, noclehárny pak o šest méně. V mrazivém počasí posledních dní byla kapacita naplněna a využívané tak byly i takzvané teplé židle. Klienti, kteří nemají na úhradu, si mohou nocleh odpracovat. Od začátku provozu centra totiž funguje aktivizační činnost, za níž klienti obdrží kredit, který následně vymění za zpoplatněnou službu. To znamená, že se podílejí na úklidu zařízení a jeho okolí.

„Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram se podařilo Nízkoprahové denní centrum a noclehárnu začlenit do krajské sítě, což znamená, že již v letošním roce bude provoz zařízení financován z krajských prostředků,“ uvedl místostarosta Jan Konvalinka, s tím, že stále častěji se objevuje problém s bezdomovectvím seniorů.