Odpůrci kouření z řad členů pedagogického sboru a žáků připravili pro ostatní žáky školy, rodiče, návštěvníky Restaurace na Plzeňské a širokou veřejnost celou řadu aktivit zaměřených na prevenci a léčbu závislosti na nikotinu.

Na programu jsou přednášky, výtvarná a literární soutěž, osvětové akce a další. Celá akce není ojedinělá, ale je pokračováním projektu, který ve spolupráci s Centrem pro léčbu závislosti na tabáku při Oblastní nemocnici Příbram a Referenčním centrem léčby závislosti na tabáku nastartovala škola už v září.

V první fázi projektu se konalo anonymní dotazníkové šetření mapování stavu kuřáků mezi žáky školy, následovaly preventivní přednášky a dále se žáci se seznámí se způsoby a možnostmi léčby závislosti na tabáku. V konečné fázi projektu budou případní zájemci o léčbu zařazeni do skupiny, která začne v lednu docházet do Centra pro léčbu závislosti na tabáku v příbramské nemocnici. Kuřáci z řad veřejnosti si mohou v rámci Nekuřáckého týdne vyzvednout informační materiály, letáčky a seznam kontaktů celý týden ve vrátnici školy nebo v Restauraci na Plzeňské.