Město v těchto dnech zřídilo pracovní skupinu v počtu čtyř pracovníků, kteří budou mít v letošním roce na starosti jediný úkol, a to každý den a bez ustání budovat nová a nová parkovací místa. „Pouze a především se jedná o ta místa, kde řidiči tak jako tak již parkují a ničí travní porost. Namísto bláta a vyježděných kolejí budou mít řidiči možnost odstavit své vozidlo na zatravňovacích dlaždicích,“ uvedl starosta města Jindřich Vařeka.

Četa v současné době pracuje na vytvoření zhruba čtyř parkovacích míst u bývalé II. polikliniky a dalších v ulici Pod Haldou. „Každých čtrnáct dní by měla přibýt minimálně jedna takto zkultivovaná plocha,“ dodal Vařeka.

V tuto chvíli se vytváří pořadí zanedbaných a trvale devastovaných míst, která mohou jako nová parkovací místa dobře posloužit. Své náměty mohou lidé posílat nejlépe elektronicky formou fotografie a vyznačením na mapě. K těmto účelům bude sloužit adresa: parkovani@pribram.eu.

Jiný přístup bude použit ve dvorech sídlištních komplexů a na místech těsně přiléhajících k domům. V takových případech budou dotazována jednotlivá sdružení nájemníků a v případě jejich souhlasu budou zpracovány příslušné dokumentace, získána příslušná povolení a bude možno přistoupit k realizaci samotné.

„Tento způsob realizace větších celků bude sice o poznání zdlouhavější, bude však poskytovat komplexnější a promyšlená řešení. V tuto chvíli prověřujeme šest takovýchto lokalit. V příštích dnech zveřejníme, o která místa se jedná a oslovíme jednotlivá SVJ,“ uzavřel starosta.

Nicméně opozice namítá, že by bylo lepší počkat na výsledky zadaného generelu dopravy a teprve pak v souvislosti s jeho výsledky připravit celkovou koncepci parkování v Příbrami. Generel by měl být hotový do konce letošního roku. „Myslíme si, že nyní nemá smysl náhodně zpoplatňovat některé lokality, jako například navrhovanou část ulice Legionářů,“ řekl na březnovém zasedání zastupitelstva zastupitel za opoziční Šanci pro Příbram Vladimír Král.