Konference se konala loni v polovině listopadu v Podrbrdském muzeu a jejím cílem bylo zhodnotit dosavadní výsledky v tématických okruzích týkajících se proměny krajiny a osídlení, sociálního vývoje, lidové kultury, osobností a rodů spjatých s brdskou oblastí a propojení Brd a armády.

Kniha o téměř 400 stranách s bohatou obrazovou přílohou obsahuje články renomovaných autorů, kteří na konferenci vystoupili s příspěvky na výše uvedená témata. Samotná oblast Brd je zajímavá nejen pro obyvatele žijící v jejich okolí, ale i pro turisty a milovníky přírody.

Nicméně přestože se už několik let mluví o jejich potenciálu zejména pro rozvoj turismu v regionu, tak se tento cíl nedaří naplnit. Důkazem jsou několikaleté marné snahy o vytvoření destinační agentury, která by cestovní ruch v Brdech podporovala, ale toto úsilí v současné době vyznělo do ztracena a dění kolem jejího vzniku utichlo.

„Troufám si tvrdit, že tato kniha je jednou z nejlepších, které byly k tématu Brd v posledních letech vydány. Je určena širokému okruhu čtenářů,“ uvedla k obsahu knihy ředitelka Státního okresního archivu v Příbrami Věra Smolová s tím, že zmíněnou publikaci lze zakoupit právě ve Státním okresním archivu Příbram.