Dlouhodobý převis dětí uspokojí po letních prázdninách nová školka v Žežické ulici v Příbrami, která ve čtvrtek poprvé přivítala rodiče a děti u zápisu. Ty podle příbramského radního za odbor školství Juraje Molnára kvůli úmornému vedru začaly o půl hodiny dřív. „K zápisu se přihlásilo 155 rodičů, dostavilo se 119 a kapacita je 112. Zhruba sedm rodičů nebude uspokojeno, což je téměř ideální stav," říká Molnár.

Výběrové řízení na pozici učitelky do nové mateřinky se zúčastnilo 35 zájemců, z nichž město vybírá osm lidí, další tři lidi z 60 zájemců o místo v provozu. Nové prostory zatím podle Molnára postrádají koberce, herní prvky a nějaké další dovybavení jako peřiny a podobně.

Rodiče si budou moci školku ještě pořádně prohlédnout při dni otevřených dveří. „Počítáme, že den pro veřejnost paní ředitelka uspořádá poslední týden v srpnu. V tu dobu už tam budou nové učitelky a vybavení," dodává radní Molnár.

Školka bude fungovat pod Mateřskou školou Jana Drdy. Z její kuchyně, která se bude v létě rekonstruovat, bude jídlem zásobovat obě školky. V té nové bude působit osm učitelek a tři provozní zaměstnanci.

Stejně jako v ostatních příbramských školkách, i v téhle se uskuteční anketa, která má zjistit aktuální potřeby rodičů s hlídáním dětí v období letních prázdnin. „Pokud anketa ukáže, že rodiče stojí o prázdninový provoz, budeme jej schopni od příštího roku rozšířit," dodává Molnár.

Rekonstrukce bývalého školního pavilonu vyšla zhruba na 14 milionů korun, které město do projektu investovalo z prodeje I. polikliniky.