Dřevěné lávky přes Příbramský potok jsou nahrazovány novými železobetonovými. Na podzim loňského roku byla jako první dokončena lávka ve Špitálské ulici. Na letošní rok byla naplánována přestavba dalších tří lávek: na Flusárně, u Čekalíkovského rybníka a u koloniálu na Rynečku. „První dvě zmiňované jsou dokončeny, lávka na Rynečku má být hotova do konce června," uvedla mluvčí Města Příbram.

„Přestavba každé z lávek měla trvat tři a půl měsíce, díky koordinaci prací, kdy se pracovalo souběžně na obou lávkách tak, aby alespoň jedna byla vždy průchozí, se podařilo dílo dokončit před termínem a od začátku června jsou obě tyto lávky plně funkční. Lávka na Rynečku má být podle harmonogramu hotova do konce června,“ vyjádřil se starosta Příbrami Jan Konvalinka.

close Lávka na Flusárně byla dokončena a zpřístupněna před termínem. info Zdroj: Město Příbram zoom_in Lávka na Flusárně byla dokončena a zpřístupněna před termínem.

Lávky na Flusárně a u Čekalíkovského rybníka byly vysoutěženy za nabídkovou cenu více než 7,5 milionu korun. "Konečná cena je o necelých 470 000 korun více. Důvodem tohoto navýšení byla dodatečná úprava zídek, sanace a potřeba delších pilotů při založení stavby, než se kterými počítal projekt," vysvětlila Švehlová.