To moc dobře vědí na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Dubno, kde vyučují žáky v autooborech, konkrétně v učebních oborech Automechanik a studijní obor s maturitou Autotronik.

Výuka v těchto oborech má na škole dlouholetou tradici, navíc studijní obor Autotronik mimo Prahu vyučují pouze dvě školy ve Středočeském kraji. I proto se zde snaží držet krok s dobou „Na naší škole se snažíme stále inovovat a doplňovat novou techniku, se kterou se žáci seznamují, učí a pracují s ní,“ popsal snahu držet krok s technologickým vývojem učitel odborného výcviku Jiří Šimonovský.

O úspěchu používání nejmodernějších přístrojů při výuce rozhoduje podle něj již výběr jednotlivých zařízení a dodavatelů. „Jelikož se zpravidla jedná o mnohatisícovou investici na delší časový úsek, je nutné zvážit veškeré okolnosti a efektivitu výběru. V tomto ohledu spolupracujeme s několika renomovanými firmami, které se zabývají prodejem diagnostické techniky, školením a poradenstvím,“ dodal.

A snaha školy se rozvíjet v moderních technologiích je hodně vidět. Například závěru roku 2018 zakoupila multifunkční tester a komunikační modul. Tato nejmodernější zařízení obsahují veškeré potřebné „nástroje“ pro diagnostiku. Jsou všestranně použitelná pro údržbu, seřizování, hledání závad a opravy systémů automobilů. Diagnostický software dodává firma pro odborné školy zdarma.

„Spolupracující firma také poskytuje bezplatnou infolinku a odborná školení akreditovaná MŠMT, což pro naše školské zařízení znamená komfortní a vyčerpávající servis,“ upozornil Šimonovský s tím, že pro výuku je důležité, že tato technika umožňuje takzvaný demo režim. „Tedy možnost vytvářet modelové situace pro žáky na učebně bez přítomnosti připojeného automobilu,“ doplnil učitel odborného výcviku.