Nejvíc křesel, tři, získalo volební uskupení My pro lidi. Jeho zájmy budou v zastupitelstvu hájit Vlasta Petýrková, Zdeněk Lauermann a také nositel slavného jména, Josef Bouše. Z listiny uskupení Pro Narysov dali voliči šanci Miroslavě Kozelkové a z Nové cesty pak Lence Francové.

Při nových komunálních volbách se hlasování z 240 oprávněných voličů zúčastnilo 162, což představuje volební účast 67,50 procenta.