Řada rodičů teď večer co večer sedí se svým školákem u stolu nad obaly a sešity, podepisují, zalepují a nadepisují. Tyto klasické starosti s sebou přináší každý začátek školního roku. Mnozí ale také drží v ruce školní rozvrh svých ratolestí a nestačí se divit, co všechno tam přibylo. Co to vlastně je KK nebo DH a MR? Tak trochu nadneseně to znamená konec nudy ve školních lavicích.

Kantoři se shodují v tom, že nové předměty dají každému žákovi šanci uplatnit svůj talent. Rámcový vzdělávací program pro základní školy pevně stanovuje vzdělání každého žáka. Určuje také minimální počet hodin pro klasické pevné předměty, oblasti výuky a témata, která musí mít každá škola v osnovách. Na škole potom je, aby do osnov navíc vhodně zvolila nabídku takzvaných nadstandartních předmětů, které se ale musí týkat řešení problémů, komunikace a také sociální, personální, občanské a pracovní sféry.

Základní školy proto letos přišly se spoustou zajímavých předmětů, jako jsou například Výchova k občanství, Člověk a práce, Můj region nebo Kolektivní komunikace.

„Jejich názvy nejsou striktní. Je to vždy na učiteli. Naše škola je výtvarně, hudebně a všeobecně zaměřená. Tak jsme zavedli například nepovinný předmět s názvem Muzikoterapie. Také už u nás není klasická Přírodověda nebo Vlastivěda, ale Člověk a svět nebo Člověk a příroda,“ řekla koordinátora školního vzdělávacího programu na Základní škole 28. října v Příbrami Eva Kašparová.

Základní škola Jiráskovy sady Příbram letos ve spolupráci s Mensou České republiky zavedla pro druhý stupeň nový předmět s názvem Deskové hry. Předmět, o který byl velký zájem, má za úkol podporovat děti v myšlení, řešení situací a v rozhodování.

„Naše škola je ale hlavně zaměřená na výtvarnou činnost. Také jsme už při ní odhalili několik talentů. Žáci by měli mít možnost alespoň v něčem se najít a pak se lépe rozhodnout o dalším studiu,“ vysvětlila Deníku zástupkyně ředitele Základní školy Jiráskovy sady Příbram Dagmar Moravcová.