„Díky rozšíření informačního systému můžeme historická data vstřebávat přímo u samotných památek,“ popsala novinku.

Nyní je tak po městě instalováno šest pultových informačních panelů a dvě informační tabule podle návrhů městského architekta Jaroslava Malého. „Dvoujazyčné panely se základními informacemi o dané památce či lokalitě, jsou doplněny fotografiemi a mapou, kde se nachází, kontaktem na nové informační centrum a QR kódem odkazujícím na web turistického informačního centra poznejpribram.cz,“ uvedla mluvčí.

close Informační panely v Příbrami. info Zdroj: archiv města zoom_in Informační panely v Příbrami. Vzhledem k významu lokalit z pohledu historie, architektury či života ve městě nabízejí panely ucelenější záběr informací o daném místě, jeho historii či lokálních zajímavostech. Turisté, ale i obyvatelé Příbrami, najdou informační panely u kostela sv. Jakuba na náměstí T. G. Masaryka, u Zámečku-Ernestina, poblíž Arnoštových sadů, v Jiráskových sadech, na rohu ulic V Brance a Dlouhé, u Kulturního domu a u vstupu na hřbitov z parku V Zátiší.

Nové stojany jsou stejně jako turistické rozcestníky zpracované ve vizuálním stylu města. „Kromě výše uvedených panelů došlo k úpravám informačního systému i v dalších lokalitách. Na Svaté Hoře je nová infografika s ohledem na ostatní informační panely v místě zasazena do původního orientačního systému,“ nastínila Eva Švehlová. V oblasti Březových Hor bylo pro umístění informací o lokalitě využito nově upraveného prostoru Nad Haldou.

Za zásadní rozvojový krok považuje nové infopanely také vedení města. „Rozšíření informačního systému je velkým přínosem v oblasti turismu. Rád bych tímto poděkoval Haně Ročňákové, Věře Smolové, Ireně Michalové a Josefu Velflovi za spolupráci na přípravě obsahu informačních panelů. Dalším brzkým krokem v nabídce turistům bude přestěhování informačního centra do Pražské ulice, kterého se dočkáme v průběhu několika týdnů,“ doplnil starosta Jan Konvalinka.

Na projekt rozšíření informačního systému, který vyšel na 200 190 korun získalo město dotaci z Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2020 ve výši 100 tisíc korun.

Informační panely v Příbrami
- historická data čekají na zájemce přímo u jednotlivých památek
- novinka vyšla na zhruba 200 tisíc korun
- dalším krokem v této problematice bude brzké přestěhování informačního centra do Pražské ulice
- turistické rozcestníky jsou zpracované ve vizuálním stylu města