„Začala 5. etapa rekonstrukce objektu, při které se tribuna dočká nové podlahy a laviček," řekl Příbramskému deníku starosta Březnice Jiří Štěrba. Vršek stadionu je už opravený. Rekonstruoval se už v minulých letech a nyní pokračuje rekonstrukce tribuny a laviček.

„V pondělí jsme odstranili první dvě řady laviček nekryté části tribuny. Staveniště jsme už předali a stavební firma je už také vysoutěžená," vyjádřil se k současnému průběhu opravy Jiří Štěrba. Tou se stala společnost Pila Martinice, která městu nabídla nejvýhodnější podmínky. Podlaha a lavice budou z modřínu, který je velmi odolný. 

„Celkové náklady na rekonstrukci jsou zhruba 370 tisíc," sdělil Deníku starosta. Město zažádalo na tento projekt o dotaci, která je nakonec ve výši 100 tisíc. „Jsme za tuto podporu velmi vděční. Řešit takto finančně náročný projekt jen z rozpočtu města by pro nás bylo obtížné," řekl starosta a dodal, že město tak investuje zbylých 270 tisíc. Na stadionu se i během rekonstrukce pořádá spoustu akcí a provoz není omezen.

Tribuna se také pravděpodobně dočká i zateplení. „V době, kdy se stadion stavil, tak se žádná tepelná izolace neprovedla. To jsme zjistili až nyní, při odstranění podlahy," přiblížil situaci Štěrba. Podlaha se nachází nad místnostmi, které by bylo vhodné tepelně izolovat. „Zateplení stadionu a další úpravy ještě schválené nejsou. Budeme je teprve projednávat, ale já se přikláním k tomu, aby se izolace provedla," vyjádřil se k otázce případného zateplení Jiří Štěrba.

Březnický stadion je už historická památka a město ji postupně opravuje. „V minulých letech jsme díky dotacím mohli rekonstruovat sociální zařízení, část tribuny a také kabiny pro hráče," vzpomíná starosta.

Rekonstrukce má skončit v červnu. „Podle smlouvy je termín dokončení 10. června. Snad bude počasí příznivé a tribuna bude co nejdříve sloužit divákům," doufá starosta