Hotovo sice ještě úplně není, avšak o plynulý průjezd by už řidiči neměli přijít. „Další dokončovací práce již do plynulosti provozu nezasáhnou. Pouze na podzim bude třeba dodělat vodorovné dopravní značení v plastu,“ upřesnil Buček.

Pět a půl kilometru dlouhý úsek dálnice Kytín–Voznice se podle jeho slov podařilo uvést do plného provozu s několikadenním předstihem oproti plánovanému harmonogramu.

Opravovaly se zde vozovka a odvodnění v jízdním pásu ve směru na Příbram.

close Pokládka obrusné vrstvy v minulém týdnu. info Zdroj: archiv Ředitelství silnic a dálnic ČR zoom_in Pokládka obrusné vrstvy v minulém týdnu.