Sloužit svému účelu a novým obyvatelům by tak měl dům začít na začátku roku 2022. Uvedl to příbramský starosta Jan Konvalinka.

Současný domov pro seniorů má kapacitu 58 lůžek. „Ročně je přijato mezi 20 a 25 nových klientů. Vždy je tedy uspokojen takový počet žádostí. Nové zařízení bude mít kapacitu 21 lůžek, takže by se vyřízení žádostí ročně zhruba o 10 zvedlo,“ vysvětlil Jan Konvalinka navýšení kapacity v zařízení.

Nové detašované pracoviště vznikne v bývalé budově školní jídelny 8. základní školy. Práce si vyžádají 30 milionů korun, aktuálně vedení města finalizuje podklady, aby mohli zadat veřejnou zakázku. Nová budova domova pro seniory bude mít ale svoji specializaci: podle toho, jak je projekt navržen, se bude jednat o takové oddělení, kde klienti dostanou náročnější ošetřovatelskou péči. Objekt totiž bude určen imobilním klientům. „Bude se jednat o oddělení zcela nemocničního typu, ale bude přizpůsobené klientům, kteří jsou zpravidla ležící,“ popsal režim příbramský starosta.

Jak uvedl Tomáš Cipra, ředitel Centra sociálních a zdravotnických služeb města Příbram, navýšení kapacity domova pro seniory vítá. Krok hodnotí jako správný; současně ale hovoří o tom, že je stejně tak důležité podporovat pečovatelskou službu.

Ta může totiž mnohým seniorům pomoci natolik, že budou moci zůstat doma, což ve výsledku může vést k nižšímu počtu žádostí o umístění do domova pro seniory. „Je to skvělá myšlenka, stejně jako podpora pečovatelské služby. Ta umožňuje to, aby klient mohl zůstat ve svém prostředí a byl oddálen jeho pobyt v takové sociální službě,“ uvedl.

Čekací list na místo v domově pro seniory není ale krátký. Taková zkušenost je ale v podstatě totožná napříč městy. V současné době totiž pořadník seniorů, kteří žádají o místo v domově pro seniory, je značně dlouhý: obsahuje 260 žádostí.

„Obecně se všechna města potýkají s nedostatečnou kapacitou domova seniorů. Tím, že vybudujeme detašované pracoviště, dojde k navýšení kapacity. To bude pro imobilní klienty, kteří potřebují 24 hodinovou péči, což by mohlo rozdělit strukturu domova seniorů,“ podotkl.