„V Příbrami tak vzniká projekt, kdy zájemci o získání odbornosti v oblasti bezpečnostního a právního vzdělání mohou získat jak středoškolské, tak i navazující vysokoškolské bakalářské studium na vysoké škole evropských a regionálních studií," sdělil 
k novému studiu ředitel školy Milan Lehocký.

Při výuce nového oboru vzdělání škola navazuje na několikaleté zkušenosti 
s výukou nástavbového oboru vzdělání Bezpečnostní služby.

„Za krátkou dobu trvání výuky oboru jsme mimo jiné dospěli 
k závěrům, že je nutné vybudování této druhé tělocvičny pro kvalitní zabezpečení výuky předmětu tělesná výchova a příprava, jehož nedílnou součástí je výuka sebeobrany. Je to nutné zejména pro umožnění kvalitních podmínek pro vlastní nácvik, ale také k zajištění bezpečnosti při provádění těchto úpolových sportů," představil Milan Lehocký místnost vybavenou materiálem, který na podlaze i na stěnách tlumí nárazy studentů při nácviku úpolových sportů, což jsou tělesná cvičení, při nichž se v přímém střetnutí s protivníkem usiluje o překonání jeho odporu nebo o jeho přemožení.

Ani žáci a studenti ostatních oborů nepřijdou zkrátka. V areálu školy, kterou provozuje Středočeský kraj, přibudou i další sportoviště jako velká tělocvična, herna na stolní tenis, posilovna, hřiště s umělým povrchem a travnaté hřiště.

„V dalších letech bychom chtěli ještě vybudovat v rámci projektu Sportujeme s úsměvem atletickou dráhu v délce 115 metrů a šířce 7 metrů pro školní tělocvik, požární sport a ostatní zájmovou činnost žáků. Žáci 1. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost projevili zájem o činnost zájmového útvaru sebeobrana a vedení školy zahájilo jednání o možnostech realizace této zájmové činnosti od letošního září," dodal Milan Lehocký k oboru, který ze čtyřiceti procent tvoří dívky. Tím potvrdil, že se o „chlapecké škole" už hovořit nedá.